Almennyttige boliger i området “Tankefuld”, Hellegårdsvej i Svendborg

I råhusentreprise har vi opført 67 almennyttige boliger og et fælleshus i området, der kaldes "Tankefuld" på Sofielund Skovvej i Svendborg. Det store boligbyggeri består af 17 rækkehuse i 2 plan og 50 lejligheder, fordelt over 6 etagebygninger i 4 og 5 plan samt et fælleshus i 1 plan. Der er 7 forskellige boligtyper i dette byggeprojekt. Råhusentreprisen omfattede jord, kloak, beton, betonelementer, murer og stål. Byggeperioden for det samlede byggeri var 1. marts 2012 - 29. maj 2013.