Almennyttige boliger på Thors Bakke, centralt i Randers

Tirsdag den 5. april 2011 blev det første spadestik taget i en totalentreprise på et alment boligbyggeri på Thors Bakke i Randers. Bygherren kunne tage de 50 almennyttige boliger i brug i oktober 2012. Karrébygningen med et etageareal på i alt ca. 7.300 m2 er opført i 3-7 etager, og de 50 almene boliger er etableret fra stueplan til 6. etage med et samlet boligareal på næsten 5.200 m2. Under det nye etagbyggeri er der P-kælder, fælles lokale og depotrum til lejerne. Over P-kælderen er der anlagt et unikt, "grønt" gårdrum.

Boligbyggeri med udfordringer, der blev løst

Bebyggelsen er opført, hvor det gamle Thor Bryggeri lå. Byggeriet er opført parallelt med Randers' nye sundhedshus på den ene side og 2 befærdede indfaldsveje på de to andre. Grundet store niveauforskelle til omkringliggende veje, er boligbyggeriet opført på en 4 meter høj sandpude under P-kælderen, og afsluttet med skråningsanlæg mod øst og mod eksisterende P-kælder mod syd. Derfor har der været særdeles snævre pladsforhold i dette byggeprojekt.