Andelsboliger i Bredsten - Totalentreprise

På Steen Blichersvej 43a – 45d i Bredsten har Dansk Boligbyg a/s opført 8 andelsboliger - et byggeprojekt vundet gennem en indbudt totalentreprise. Andelsboligerne er placeret i et udbygget villakvarter, og det er typisk egnens pensionister, som har vist interesse for regulære boliger, som i dette boligbyggeri.

Byggeriet i dette byggeprojekt består af 4 huse, hver med 2 boliger og med integreret carport. I boligbyggeriet er der anvendt gode materialer, som tilgodeser et minimum af vedligeholdelse. Tagsten, mursten, trævinduer og træ omkring carporte.