Andelsboliger i Tranbjerg - Totalentreprise

På Jegstrupvej i Tranbjerg har Dansk Boligbyg a/s i en indbudt totalentreprise på et boligbyggeri opført 18 ustøttede andelsboliger. Byggeprojektet hedder Jegstrup Have.

Boligbyggeri med dejlige omgivelser

Bebyggelsen ligger i et naturskønt område med åbne marker mellem Tranbjerg og Hasselager. Boligerne i dette byggeprojekt er placeret omkring et gårdrum som randbebyggelse med fælles opholdsareal, legeplads og carporte. Ved udformningen af bebyggelsen er der lagt vægt på at fastholde intentionerne fra lokalplanen for området med karakter af landsbymiljø.