Bolig-renovering - Almennyttige boliger i Middelfart

I en bygningsentreprise har vi renoveret 93 almennyttige boliger fordelt på fire blokke, efter at der er konstateret asbest og PBC i bygningerne. Boligerne, der har været under renovering, er indrettet forskelligt - fritvalgsordning. Bygningsentreprisen omfattede nyt køkken og bad i hver bolig samt nye facader og lukning af altaner med folde-glas.

Bolig renovering med mange del-afleveringer

Entreprisen omfattede 22 del-afleveringer undervejs i projektet, der blev afleveret i oktober 2014. De forholdsvis mange afleveringer i denne bolig renovering skyldes, at lejerne blev genhuset mens renoveringen stod på. Hver genhusning varede 2-4 måneder.