Boligbyggeri i Aarhus Ø - Havnehusene og Kanalhusene

Et af de mest spændende og sammenhængende boligbyggerier nogensinde er vores totalentreprise på Havnehusene for Brabrand Boligforening og Kanalhusene for KPS Invest, Aarhus. Byggeprojekterne er opført i Aarhus Ø - den tidligere containerhavn, som i en masterplan skal forvandles til en ny bydel.

Byggeprojekt, der en by i byen

Projekterne er opført på to naboparceller som "en by i byen" med samme arkitektoniske virkemidler. Det omfattende boligbyggeri fremstår som forskellige byhuse gennem forskellige bygningshøjder, og ved anvendelse af forskellige slags mursten, fuger og murstens-forbandt, der bringer mindelser om de traditionelle hollandske kanalkvarterer. Dermed fremstår de to byggeprojekter som en samlet helhed med et homogent indtryk, både i facaden med forskellige teglsten, og i et stort fælles, grønt og intimt gårdrum, der er designet som et byrum med offentlig adgang - en oase i byen.

Byggeri med fokus på bæredygtighed

Alle lejligheder i det nye etagebyggeri er gennemlyste og med udsigt over Aarhus Havn. Havnehusene omfatter 83 almene boliger og 106 ungdomsboliger som 0-energi byggeri. Alle tagflader er tillagt bæredygtige funktioner, sociale som miljømæssige, med solfangere, drivhuse og områder til dyrkning af afgrøder. Kanalhusene omfatter 149 ejer- og/eller leje-lejligheder, opdelt i 9 forbundne bygningskroppe. Som prikken over i’et får byggeriet grønne tage, og i stueetagen vil der være tre portåbninger til det intime, grønne gårdrum. Desuden etableres der en café i stueetagen, der skal bidrage til bylivet i området.

Omfattende totalentreprise

Havnehusene og Kanalhusene er opført helt ud i skel og på meget vanskelige jordbundsforhold med en gammel kystsikring, og med grundvand - havvand. Begge projekter er reelt bygget under hav-niveau og inde i en havn - i kote minus 0,5. Altså under den almindelige vandspejls-kote. For at lave pælefundering skulle der bores ned gennem den gamle kystsikring, bestående af 6-8 meter gamle granit-kampesten. Der er således boret gennem 6-8 meter granitsten for at kunne fundere med ca. 1.100 funderingspæle. Begge boligbyggerier er opført på sokkelgrunde og ud til skel. Byggefeltet er således omgivet af tungt trafikerede veje på tre sider. Udfordringerne ved at bygge helt ud i skel - med behov for maskiner uden for byggefeltet i perioder - har stillet krav til håndtering af forholdet til naboer, den tunge trafik i området, trafikafviklingen generelt, bl.a. med bybuskørsel, med offentlige anlægsarbejder etc. i det hektiske udviklingsområde Aarhus Ø.

Prisvindende boligbyggeri

Havnehusene fik på Arkitekturens Dag i oktober 2015 tildelt Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri. Og samme byggeprojekt blev i december kåret som "Årets Byggeri" i Danmark. Det er en pris, der ikke kun er en skønhedspris, men først og fremmest en pris, der tildeles ud fra byggeriets samfundsmæssige betydning - og det være sig på lokalt eller nationalt plan. I Havnehusene, hvor der er fokus på at være et energirigtigt byggeri, er opvarmningen udelukkede baseret på alternativ energi, og bygningen er selvforsynende med varme.