Boligbyggeri i Lemvig - Hovedentreprise

På Teglgårdsvej ved Østhavnen i Lemvig har Dansk Boligbyg a/s opført et boligbyggeri på 21 ejerboliger og andelsboliger som en del af en indbudt hovedentreprise.

Byggeprojekt inspireret af vandet

Ved udformningen af det arkitektoniske udtryk, og tilrettelæggelsen af husenes planer, har det været et hovedmål at afspejle boligbyggeriets placering ved, og i relation til vandet. Husene er udformet som en arkitektonisk abstraktion af et skib, hvor det stabile skrog tegnes af huskroppenes murede flader, ræling og kommandobro af langstrakte altaner, som skyder ud af skroget.

De dynamiske, behandlede gavle, fremskudte vinklede karnapper og langstrakte vinduer i facaderne, tilfører husene en retning, som understreger at bebyggelsen i dette byggeprojekt har opmærksomheden rettet mod vandet.