Boliger og erhverv i Risskov

På Lystrupvej 35 i Risskov, Aarhus opfører vi et kombineret bolig- og erhvervsprojekt med byggestart primo januar 2018 og aflevering primo januar 2019. Funderingsarbejdet blev påbegyndt i december 2017. Der var rejsegilde på projektet den 3. juli 2018. Projektet er en karrébebyggelse langs Lystrupvej. I stueetagen bliver der to erhvervs-lejemål, bl.a. en REMA 1000 dagligvarebutik med tilhørende P-areal, og på 1. og 2. sal bliver der ialt 44 ungdomsboliger, hver med et bruttoetageareal på 59 m2. Ungdomsboligerne omringer et lukket gårdmiljø på 1. sals niveau med svævende svalegang, der giver adgang til boliger på 2. sal. Desuden indrettes der tagterrasse på 3. sals niveau. Alle boliger får køkken/alrum med spise- og opholdsplads. For at skabe en visuel effekt, skalmures der dels med gulbrune, dels grålige blødstrøgne teglsten. Erhvervslejemålene i stueplan får et bruttoetageareal på 1.319 m2, mens ungdomsboligernes bruttoetageareal bliver på ialt 2.618 m2.

Som en kuriositet har vi sammen med TCT (Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S) fået udført et gavlmaleri på fabrikken - og det sætter indtil videre sit præg på Lystrupvej 35.