Brahes Bakke: 40 boliger for Domea

For Domea Østjylland har Dansk Boligbyg opført en bebyggelse bestående af 40 boliger på Brahes Bakke i Bygholmbakker-kvarteret vest for Horsens.

Bebyggelsen er den sidste af tre enklaver i delområdet, der kommer til at få adressen Brahes Bakke. Boligbebyggelsen er opført med variation af lejlighedstyperne med tre til fire værelser. Hvilket betyder, at der er opført boliger for enlige, studerende, ny stiftede/startede familier og familier med et par børn samt seniorer.

Boligerne er en del af i alt syv nyopførte bygninger med samme arkitektoniske greb. Bebyggelsen har et næsten kvadratisk udtryk med ensidigt hældende og flade tage. Der er skabt et varieret udtryk, ved at ingen af bygninger er helt ens - og ved at etageantallet og højden varierer fra 2 til 4 etager. 

Facaderne er i gule og røde rustik teglsten og skifer.

Afledning af regnvand lokalt
(LAR) Som en del af bæredygtighedsprincipperne for bebyggelsen er der indarbejdet LAR på området. Matriklens topografi giver, at der er et varieret terræn, hvor der er forholdsvis store niveauforskelle mellem bygningerne. Der er mellem bygningerne etableret fine udearealer, hvor der er rig mulighed for leg med vand og natur. Inde fra bygningernes lejligheder er der fantastisk udsigt til områdets bakker, marker, skov og sø. 

Indretning
Lejlighederne er indrettet, så alle rum er velbelyste med dagslys. Der er store vinduer, der inviterer naturen ind, dog uden at gå på kompromis med privatlivet i lejligheden.

Der har været fokus på såvel et godt indeklima som, i særdeleshed, bæredygtighedstiltag til designet af de tekniske installationer. Som eksempel har bebyggelsen opnået energiklasse A2025 uden brug af solceller.

Materialerne i lejlighederne har et højt kvalitetsniveau med eksempelvis Tarkett trægulve og 20 mm tykke stenkøkkenbordplader. I de større lejligheder er der kogeø og store altaner. En del af lejlighederne i stueplan har terrasser.

Beplantninger og de valgt græsser har fokus på biodiversitet udført i et klitlignede bakkelandskab med fyrretræer samt rustikke træer og buske.

Alle lejligheder er udført med dørtelefon med video. Facadedør har egen kodet nøglebrik. På området er der til alle boliger etableret beboer servicebygninger, hvor der er depotrum og mulighed for cykelparkering. Disse bygninger er udført med bæredygtigt træ.

I bygningerne med 3 og 4 etager er der etableret de lovpligtige type 2 elevatorer. Disse sikrer, at gangbesværede og kørestolsbrugere let og ubesværet kan komme ind og ud af deres boliger.