Brahes Bakke: 72 boliger for PBU

Som en del af Horsens Kommunes plan for udvikling af et nyt boligområde i Bygholmbakker ligger denne bebyggelse bestående af 72 boliger.

Bebyggelsen ligger vest for Horsens og nord for de rekreative områder omkring Bygholm sø.

Bygholmbakker bliver en helt ny bydel med egen daginstitution, supermarked og direkte adgang til naturen. Kun 2,5 km fra Horsens centrum og ca. 1 km til motorvejen E45.

Boligbebyggelsen er opført med variation af lejlighedstyperne fra et til fire værelser. Det betyder, at der er opført boliger for enlige, studerende, ny stifte/startede familier og familier med et par børn samt seniorer.

Arkitekturen
Der er opført 12 bygninger, som alle har samme arkitektoniske greb. Med et næsten kvadratisk fodaftryk og flad/ensidig taghældning på ca. 5 grader.

Bevæger man sig rundt imellem bygninger på matriklen, kan man se, at det er lykkedes arkitekten at skabe et varieret udtryk og indtryk. Ind- og udtrykket er skabt ved at ingen af bygninger er helt ens: Højden varierer fra de 2 til 3 til 4 etager, der er ingen altaner eller terrasser, der står lige over hinanden, og der er formidabel god plads mellem bygningerne.

Materialer
Facaderne varierer med materialer af gule og røde rustik teglsten og skifer. Teglfacader har gavle, hvor kop-teglsten stikker ud, eller sten er vendte og/eller tilbagetrukne felter. Der er felter, hvor listelignende træfelter er indbygget for at bidrage til et bæredygtigt udtryk. Materialefarver er bundet sammen af to fælles farve på vinduer-murkroner-sålbænke og tagnedløb. Delt på de gule bygninger og for de røde/skifer bygninger.

Indretning af boligerne
Lejlighederne er indrettet, så der kommer meget lys ind. Der er store vinduer, der inviterer naturen ind, dog uden at gå på kompromis med privatlivet i lejligheden. 

Materialerne i lejlighederne har et højt kvalitetsniveau - eksempelvis egeplank trægulve, der fremstå rustikke og eksklusive og 10 mm tykke, Corian designerkøkkenbordplader. I de større lejligheder er der kogeøen, som bidrager til fællesskab for beboerne.

Lejlighederne har store altaner på 10 m2, der i godt vejr giver et ekstra rum, hvor man fint kan opholde sig i mange gode timer. Lejligheder i stueplan har, hvor terrænet fordrer det, terrasser. Her kan beboer nyde direkte gang til vildtgræsarealerne, der omkranser bygningerne.

DGNB og LAR 
Som en del af bæredygtighedsprincipperne for bebyggelsen, så er der indarbejdet LAR (lokal afledning af regnvand) på området.

Matriklens topografi giver, at der er et varieret terræn, hvor der er forholdsvis store niveauforskelle mellem bygningerne.

Der er mellem bygningerne etableret fine udearealer, hvor der er rig mulighed for leg med vand og natur. De flotte legebakker og sidde sten giver en lejerbålsstemning. Da byggeriet er DGNB sølvcertificeret, har der været fokus på at skabe et godt indeklima og i særdeleshed bæredygtighedstiltag til designet af de tekniske installationer. Som eksempel har bebyggelsen opnået energiklasse A2025 uden brug af solceller