Børnehaven Løvetand - Seest ny børneunivers

Som totalentreprenør har Dansk Boligbyg a/s opført et nyt institutionsbyggeri for Kolding kommune. Det er en børneinstitution med plads til 80 børnehavebørn, 24 special-børnehavebørn og 10 dagplejebørn. Totalentreprisen er vundet i omvendt licitation, hvor vi vandt for bedste byggeprojekt. Huset er indrettet, så det tilgodeser de forskellige behov på en let og "integreret måde" til gavn for alle husets brugere.

Energirigtigt institutionsbyggeri med et knæk

Byggeprojektet opfylder kravet om 2015 lavenergi-status uden brug af aktive energikilder. Samtidig er børneinstitutionen et energirigtigt byggeri, der også er forberedt til i fremtiden at kunne producere sin egen energi. Projektet indeholder en samlet plandisponering i to længer, der med et enkelt knæk er med til at give gårdrummet og udearealerne karakter. Der er desuden indarbejdet et stort antal åbne og lyse fællesområder. Form- og materialemæssigt er Børnehaven Løvetand / Seest Ny Børneunivers udført i respekt for områdets øvrige bebyggelse. Projektet blev afleveret til bygherren i juli 2015.