Byggeprojekt på 75 lavenergiboliger i Hasselager

I hovedentreprise  har Dansk Bolygbyg a/s opført et energirigtigt boligbyggeri på Kildeagervej. Det er et byggeprojekt på 75 boliger. Alle tagflader er beklædt med solcellefilm, der producerer el til varmepumperne, som er placeret i de 5 teknikhuse. Varmepumperne producerer varmen til de enkelte boliger, og bebyggelsen er dermed uafhængig af andre opvarmningskilder. Facader, vinduer og tag er udført i materialer med en høj isoleringsevne, og vil derfor kræve et minimalt varmeforbrug.

Boligbyggeri, der også lægger op til samvær

Byggeprojektet resulterer i 7 forskellige boligtyper, der består af fortrinsvis 2-plans boliger sammenbygget i forskudte stænger og 1-plans boliger som enkelt huse eller dobbelthuse. Til hver bolig ligger et skur på ankomstsiden. Boligerne er placeret i en landskabelig bebyggelsesplan omkring fælles bytorve på boligernes ene side, og med adgang til en grønning på havesiden. Bytorvene er bebyggelsens sociale rum. Teknikhusene er centralt placeret i forbindelse med torvet.