Det favnende Studiehus i Aarhus - 129 boliger

På Katrinebjerg i Aarhus, nærmere bestemt på Helsingforsgade, opfører Dansk Boligbyg 129 boliger for Boligkontoret Århus. Der er tale om et mix mellem ungdoms- Ph.d.- og familieboliger. Projektet forventes certificeret til DGNB Guld.
Studiehuset kaldes populært "Det favnende Studiehus", og skabes af 4 boligklynger - der er tale om 4 mindre byggeklodser, som tilsammen danner en sammenhængende bebyggelse langs grundens nord- og østside.
Hver klynge har sin egen opgang, og det er muligt at bevæge sig på tværs af bygningen hvis man skal besøge andre klynger, eller hvis man skal på tværs til store fællesrum i stueetagen, kælderen eller taghaven.
Fællesområderne er inddelt i et område til Ph.d. - og et til ungdomsboligerne. De to områder samler sig om hver sin kerne, der giver adgang til alle boliger i bebyggelsen. Et grønt gårdrum favner det store fællesskab.