Det favnende Studiehus i Aarhus - 129 boliger

På Katrinebjerg i Aarhus, nærmere bestemt på Helsingforsgade, har Dansk Boligbyg opført 129 boliger for Boligkontoret Århus. Der er tale om et mix mellem ungdoms- Ph.d.- og familieboliger. Projektet forventes certificeret til DGNB Guld.

Studiehuset kaldes populært "Det favnende Studiehus", og er skabt af 4 boligklynger - der er tale om 4 mindre byggeklodser, som tilsammen danner en sammenhængende bebyggelse langs grundens nord- og østside.

Hver klynge har sin egen opgang, og det er muligt at bevæge sig på tværs af bygningen hvis man skal besøge andre klynger, eller hvis man skal på tværs til store fællesrum i stueetagen, kælderen eller taghaven.

Fællesområderne er inddelt i et område til Ph.d. - og et til ungdomsboligerne. De to områder samler sig om hver sin kerne, der giver adgang til alle boliger i bebyggelsen. Et grønt gårdrum favner det store fællesskab.

Den danske kunstner No Title, der arbejder med vægmalerier, gavlmalerier, Street Art og andre typer af offentlig udsmykning, har for bygherren, Boligkontoret Århus, udført totaludsmykning i bygningen med 45 vægmalerier. 

Udsmykningen er tænkt som et samlet kunstværk - hvert maleri er en del af en større sammenhængende helhed.

De samme visuelle principper går igen i etage-angivelserne i trappeopgangene, så kunst og "Way Finding" bliver et integreret hele. No Title har således bl.a. lavet etage-angivelser i trappeopgangene på alle etager.

Se video her, hvor kunstneren "tegner og fortæller" om projektet.