Nyt friplejehjem på Troldebakkerne i Helsinge

Dansk Boligbyg A/S har stået i spidsen for NREP's totalentreprise ved opførelsen af Mariehjemmet, et moderne plejehjem med 90 boliger, servicearealer, motionsrum og personalefaciliteter.

Mariehjemmet er opdelt i tre blokke med tilhørende fælleskøkkener og en mellembygning, der rummer produktionskøkken, motionsrum m.v.

Tanken bag byggeriet er at skabe hjemlige og trygge omgivelser for beboerne. På hver etage er der i forbindelse med fællesområderne etableret altaner eller terrasser for at sikre, at de ældre beboere kan få adgang til det fri. I gårdrummet er der etableret et gårdmiljø, som giver de ældre mulighed for at mødes.

Udenomsarealerne består b.la. af  forsinkelsesbassiner samt små stier til den omkringliggende natur.

SOCIALE RELATIONER
Der har i disponeringen af byggeriet været fokus på de forskellige beboeres behov: fra plejekrævende ældre med demens til mere selvhjulpne beboere. Plejehjemmet forventes på sigt udelukkende at rumme borgere med demens. Overskuelige forbindelser og graduerede fællesområder giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet. Pleje og omsorg bliver understøttet af muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel inde som ude.

MATERIALER, UDEAREALER & DGNB
Byggeriet har fokus på robuste, allergivenlige materialer med lange levetider, der skal sikre et hjemligt miljø, hvor det også er godt at gå på arbejde. Derfor er byggeriet projekteret til DGNB Guld med Hjerte, som er skabt for at fremme sundhed og velvære i fremtidens byggeri.


TEKNISKE INSTALLATIONER

Som et led i DGNB Guld med Hjerte certificeringen har plejehjemmet b.la. fokus på et godt indeklima samt brugervenlighed, der sætter krav til de tekniske installationer, som i dette byggeri er komplekse. Der er arbejdet på at finde den bedste løsning herpå; både for brugere og økonomisk.

ROLLE PÅ SAGEN
Dansk Boligbyg har sammen med vores rådgivere haft en central rolle i byggeriet fra start til slut. Dansk Boligbyg har ageret totalentreprenør på projektet og stod for den daglige ledelse og styring af byggepladsen,

Ved byggeledelsen var der særligt fokus på, at byggeriet blev opført i robuste og vedligeholdelsesvenlige materialer, samtidig med at ønsker fra både bygherre og brugere blev opfyldt og inkorporeret i bygningen. Desuden fremstod byggeledelsen som en robust organisation, som supplerede hinanden i dagligdagen, men som også kunne overtage hinandens arbejdsopgaver ved fravær, da alle havde kendskab til hinandens arbejdsopgaver og viden på byggesagen.