Hovedentreprenør på boligbyggeri - Virring

I en indbudt hovedentreprise for Skovkildeparken i Virring syd for Aarhus har Dansk Boligbyg a/s opført et boligbyggeri på 11 andelsboliger. Bebyggelsen støder mod nord op til det åbne land med marker og enge, og mod syd til et område med nye parcelhuse. Alle boligerne i dette byggeprojekt har morgen- og aftenterrasse samt egen privat have og udsigt over mark/eng. 

Boligbyggeri i gode materialer

Bebyggelsen er opført i god gedign kvalitet, hvor der er taget højde for, at det udvendige vedligehold skal minimeres. Ydervæggene er opført i bødstrøgne gule teglsten med bagmure af betonelementer, og taget er belagt med sorte tagsten. Vinduer er i træ. Udhuse og carporte er opført i træ med malerbehandlet træbeklædning.