Hovedentreprise på boligbyggeri - Drejens Boligby

I Drejens Boligby har Dansk Boligbyg a/s som hovedentreprenør opført et boligbyggeri på 32 andelsboliger.