Hovedentreprise - etagebyggeri i Lemvig

Dansk Boligbyg a/s har i en indbudt hovedentreprise opført et etagebyggeri tæt ved havnen i Lemvig. Det arkitektoniske udtryk og tilrettelæggelsen af husenes planeri dette byggeprojekt afspejler placeringen nær havnen og vandet. 

Boligbyggeri ved vandet

Husene i boligbyggeriet er udformet som en arkitektonisk abstraktion af et skib, hvor det stabile skrog tegnes af huskroppenes murede flader - tilsvarende ræling og komandobro, der tegnes af de langstrakte altaner, som skyder sig ud fra skroget. Husene har vi hævet op på plateauer, som skyder sig frem mod vandet, og stuernes gulvniveau ligger således ca. 1 meter over promenaden. De dynamiske behandlede gavle, fremskudte vinklede karnapper og langstrakte vinduer i facaderne tilfører husene en retning, som understreger, at bebyggelsen har opmærksomhed rettet mod vandet.