Kærholthave - 60 seniorboliger i Gug

Dansk Boligbyg opfører seniorbofællesskab i Gug, beliggende i den sydlige del af Aalborg.

Med sine 60 topmoderne boliger og et centralt placeret fælleshus tilbyder den nye bebyggelse gode og centralt beliggende rammer for seniorlivet i en attraktiv bydel.

De 60 boliger er fordelt i syv klynger, hver med et antal boliger varierende fra seks til 12. Bebyggelsen omfatter også et fælles orangeri, drivhus, tagterrasse og værksted, som skal bidrage til et godt fællesskab og aktivt samvær.

Alle lejlighederne er treværelses lejligheder fra 86 til 102 kvadratmeter, som alle får adgang til en privat terrasse eller altan. Der etableres også fælles gårdhave.

Bebyggelsen konstrueres med en stærk råhusstruktur i porebeton og tunge huldæk som etagedæk og tagdæk. Dette giver et solidt og langtidsholdbart byggeri. 

Bebyggelsen og udearealerne udformes med hensyn til samspillet med det omkringliggende område og naturen. Udearalerne kommer både eksisterende naboer og de kommende beboere til gavn, samtidig med at de beplantes med stedsegrøn og naturlig vegetation for at minimere behovet for vedligeholdelse.

En lille legeplads i fællesarealerne etableres til glæde for besøgende børn og bibringer liv og aktivitet til bebyggelsen.

I byggeperioden tages der særlige hensyn til tætliggende naboer, et område med mange cyklister og skolebørn samt nærheden til en skole.

Der er også kontinuerlig fokus på tidsstyring og rettidighed i hele byggeprocessen for at sikre, at projektet udvikler sig i den ønskede takt.