Markusgården - 73 plejeboliger i Aalborg

I totalentreprise for Viva Bolig og Aalborg Kommune, Ældre - og Handicapforvaltningen, opfører  Dansk Boligbyg a/s 73 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Byggeriet er placeret centralt i Aalborg, og skal skabe hjemlige og trygge rammer for stedets bebo­ere, og samtidig støtte op om en selvstændig tilværelse. Plejehjemmet danner samtidig rammerne om en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og sikrer en stærk forankring i lokalsamfundet.


Fra demensramte til selvhjulpne beboere

Der er i disponeringen af byggeriet fokus på de forskellige beboeres behov - fra plejekrævende ældre med demens til mere selvhjulpne beboere. Plejehjemmet forventes på sigt udelukkende at rumme borgere med demens. Overskuelige forbindelser og graduerede fællesområder giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet. Pleje og omsorg bliver understøttet af muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel inde som ude.


Boliger der understøtter trivsel og velbefindende

Boligerne er lyse, trygge og velventilerede. Flest mulige boliger har optimal udsigt til byens liv. I tilknytning til alle boenhederne er der en altan. Samtidig etableres der attraktive udeområder med mindre haver og stiforbindelser, som sikres af et begrønnet demenshegn.


Forslag omsat til bæredygtigt byggeri

Opførelsen af Markusgården tager udgangspunkt i et forslag udarbejdet af Friis & Moltke. I konkurrencefasen har teamet, ud over at beregne prisen, konkretiseret projektets materialer og taget stilling til bedste organisation til at gennemfø­re processen. Byggeriet skal opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual. Der er fokus på robuste og allergivenlige materialer, lange levetider, rengøringsvenlighed, hjemlighed samt personalets arbejdsmiljø. Bygningen skal overholde BR2018 bygningsklasse 2020.