Ny daginstitution i Glostrup

Dansk Boligbyg a/s har for Glostrup kommune opført en ny daginstitution på Dommervangen, som erstatter Fuglekær, der er nedslidt. Den nye institution består ligesom den gamle af to huse - et til børnehave og et til vuggestue. Begge huse ligner hinanden med flere fællesarealer og 3 grupperum. Mellem husene er der bygget et fællesareal med plads til personalet, en specialgruppe, et motorikrum samt et sanse- og soverum. En fælles mellembygning er lidt højere end de to huse. I projektet er nye tanker tænkt ind, bl.a. med brug af lokaler, rytmerum og krearum. Også uderum er blevet tænkt ind med mulighed for at lave hyggelige kroge og aktivitetsområder med leg og læring. Ved valg af materialer er der lagt vægt på kvalitet og levetid, ligesom der f.eks. er monteret beskyttelse af hjørner på indvendige vægge. Dette for at mindske behovet for vedligeholdelse. Den nye daginstitution har behovsstyret ventilationsanlæg, CTS-styring af varme- og ventilationsanlæg. Institutionen blev afleveret til bygherren medio juni 2018.