Plejebolig-byggeri i Randers - Totalentreprenør

I en indbudt totalentreprise på et plejebolig-byggeri for den selvejende institution Plejecentret Solbakken har Dansk Boligbyg a/s gennemført en om- og udbygning. Plejecentret lever herefter op til nutidens krav til en plejeinstitution med moderne, fleksible og fremtidsikrede boliger. Dette både hvad angår beboernes oplevelsesmuligheder og trivsel samt med hensyntagen til plejepersonalets arbejdsvilkår i det nye institutionsbyggeri.

Etape-opdelt byggeprojekt

Projektet omfattede ombygning af 23 boliger i plejecentret og 11 beskyttede boliger i fritliggende dobbelt- og tredobbelt huse. Desuden fælles servicefaciliteter i eksisterende bygninger, og nybygning af 8 boliger med tilhørende fælles serviceareal. Under om- og tilbygningsforløbet skulle Plejecentret Solbakken stadig fungere. Der var derfor tale om en etape-opdelt byggeprojekt og midlertidige flytninger med genhusning af beboere. I forbindelse med ombygningen er der etableret industrikøkken, som opfylder alle fødevare-myndighedernes krav.

Veludført institutionsbyggeri

Plejecentret Solbakken fremtræder som et arkitektonisk sammenhængende og velkomponeret bygningsanlæg i kvalitetsmæssigt gode og afprøvede materialer, der sikrer lang levetid og lave driftsudgifter.