Renovering af 48 almene boliger i Vibehaven i Odense

Dansk Boligbyg har sammen med Årstiderne Arkitekter og Sweco renoveret 48 almene boliger i Vibehaven i Odense-forstaden Dyrup til en fremtidssikret og mere bæredygtig bebyggelse, som samtidig skal opleves som et elegant, arkitektonisk byggeri for bygherren, Civica i Odense.
Boligerne har været svært angrebet af skimmelsvamp, og blev nedbrudt til fundamentet, som de nye boliger så er opført på. Desuden er 3 nye boliger opført, så det samlede projekt omfatter 51 boliger.
Per Andersen, vicedirektør og afdelingsleder i Dansk Boligbyg, Odense, siger: Vi har lavet et bundsolidt byggeri, der kan holde i mange år næsten uden vedligeholdelse. Materialer og konstruktioner er kendte og velafprøvede, og giver optimale energimæssige og bygningstekniske løsninger.

Ved at bevare de eksisterende punkt-fundamenter spares der på miljø, tid og økonomi. Og i stedet for at lappe på gamle boliger med dårligt indeklima og højt energiforbrug, er der opført nye, fremtidssikrede boliger med velkendte konstruktioner.
I projektet er der anvendt et ventilationsanlæg, som gør det muligt at kontrollere indeklimaet i boligerne, og samtidig undgå problemer med træk og støjpåvirkninger fra omgivelserne.
Vibehaven er opført i midten af 1970'erne, og er et af de første industrielle modulbyggerier i Danmark. Gennem årene har boligerne været præget af problemer med bl.a. skimmelsvamp, og stod altså derfor overfor den omfattende renovering.
Projektet er et in situ byggeri med støbte terrændæk, bag- og indervægge i porebeton, skalmurede ydervægge og gitterspær-konstruktion med ståltag.