Seniorboligfællesskab i Horsens

Dansk Boligbyg a/s har opført "Seniorbofællesskabet Sundbakken" i Horsens med en samlet bebyggelse på 2.590 m2, inkl. 170 m2 fælleshus. Projektet består af 30 boliger.

Byggetilladelsen blev givet ved udgangen af juni 2017, og eksisterende bygninger, der tidligere bl.a. har været benyttet til kloster og flygtningehjem, blev fjernet. Byggestart var i november 2017, og i foråret 2019 blev projektet med 30 boliger, fordelt på fire boligstørrelser fra brutto 65 til 105 m2, afleveret til bygherren.

Boligerne er placeret omkring et gårdrum i fem enheder med seks boliger i hver - tre boliger i stueplan med direkte adgang til have, og tre boliger på 1. sal med stor altan mod syd eller sydvest. Samtlige boligenheder på 1. sal har altangang, der bidrager aktivt til synligheden mellem beboerne, og til uformelle møder og mindre former for ophold. Den indbyrdes placering og bebyggelsens små forskydninger gør, at oplevelsen, udsyn og dagslyset i boligerne vil være meget varieret. I realiteten består Sundbakken faktisk af 30 forskellige boliger.