Seniorboligfællesskab i Skovlunde ved København

Dansk Boligbyg a/s opfører "Seniorbofællesskabet Lystoftegård" i Skovlunde med en samlet bebyggelse på 1.884 m2, inkl. 214 m2 fælleshus. Projektet består af 20 seniorboliger.

Den 17. september 2018 var der byggestart med første spadestik, og i august 2019 skal de 20 seniorboliger afleveres til bygherren, A/B Seniorbofællesskabet Lystoftegård v/OK Fonden.

Grunden, der bygges på, er en del af en ældre gård, hvor stuehuset de seneste år har været brugt som kommunalt foreningshus. Det skal nu istandsættes og ombygges til fælleshus.

Boligerne opføres i ét plan, fordelt på 4 klynger med 5 lejligheder i hver klynge. De 20 seniorboliger er fordelt på tre boligstørrelser fra brutto 65 til 105 m2