Skolebyggeri - Erhvervsskole i Horsens

I et byggeprojekt i Horsens har vi bygget 2-etagers HTX-Fagbygning på 2.439 m2 og ny Multisal på 554 m2 ved erhvervsskolen Learnmark på Stadionsvej. Skolen blev en realitet i 2011 ved en fusion mellem Teknisk Skole, Handelsskolen, HTX og AMU. Learnmark er med 2.500 årselever og 315 medarbejdere den største uddannelsesinstitution inden for ungdomsuddannelser og efteruddannelse i Horsens. Totalentreprisen omfattede i hovedtræk følgende: 

  • Fjernelse af den eksisterende pedelbolig
  • Fjernelse af eksisterende anlæg på terræn indenfor entreprisegrænsen
  • Færdigprojektering af udbudsprojekter i dialog med bygherren
  • Opførelse af en ny HTX-Fagbygning
  • Opførelse af en ny Multisal
  • Udførelse af sammenbygninger med eksisterende bygninger
  • Anlæg af udearealer, anlæg og installationer omkring begge bygninger

Det udvidede skolebyggeri blev indviet ultimo september 2014.