Skolebyggeri - Høng Skole, Kalundborg kommune

Denne hovedentreprise omfattede opførelse af ny 4-sporet overbygningsskole i Høng med et areal på ca. 5.800 m².

Byggeprojekt med indragelse af bygherre og brugere

Udarbejdelsen af dette skolebyggeri er sket i tæt samarbejde og dialog med bygherren og brugerne på skolen. Skolen har været inddraget med definition af ønsker og krav til den nye skole. I processen med brugerne er der bl.a. arbejdet med funktioner og rumsammenhæng, samt udnyttelse af arealerne, så det nye institutionsbyggeri bedst muligt lever op til brugernes tanker, forventninger og pædagogiske intentioner.

Energirigitigt institutionsbyggeri

Skolen er opført som lavenergibygning ved en kombination af særlige energibesparende foranstaltninger:

  • Ventilation med varmegenvinding via varmepumpeanlæg
  • Laveneri klimaskærm
  • Lavenergivinduer med U-værdi på max 1,0
  • Lavenergibelysningsanlæg med dagslysstyring