Totalentreprenør på andelsbolig-byggeri i Stenløse

Dansk Boligbyg a/s har i en indbudt totalentreprise på AB Stenhøj opført et boligbyggeri på 11 senioregnede andelsboliger. Boligerne er udlagt i grupper på 2 til 3 boliger omkring de tilhørende carporte og skur, der skaber facademæssige forskydninger mellem de enkelte boliger.

Sammenhængende boligbyggeri

Hver bolig er med tilhørende carport og udhus dækker vi med et sammenhængende tag, således at udhuse og carporte fremtræder integreret i bebyggelsen. Facader har vi udført i en lys, grågul teglsten mens tage er udført med tagsten i røde nuancer. Vinduer og glaspartier fremstår med lyse karme og rammer. Udhuse og carporte er udført med lys træbeklædning.

Alle andelsboliger i dette byggeprojekt er i ét plan med en mindre privat have. Boligerne har vi udlagt som øst-vest vendte, med de primære opholdsarealer, terrasser og haver orienteret mod vest. Mellem de vestlige og østlige boliger er der udlagt et grønt fælles friareal.

Andelsboliger med unikt udtryk

Ved hver boligs centrale midterzone fortsætter og løftes tagfladen fra ankomstsidens tagfod, til midterzonens afslutning mod de primære opholdsarealer, hvorved midterdelen fremstår med ensidig taghældning. Sammen med forskydningerne mellem de enkelte boliger skal dette medvirke til at give boligbyggeriet et varieret og skulpturelt udtryk. (Visualiseringer: Arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen A/S, Helsingør).