Totalentreprenør på bosted for unge med psykisk handicap

I Langeskov har vi i et byggeprojekt for Kerteminde Kommune opført et bosted for børn og unge i alderen 15-25 år med omfattende psykiske og/eller fysiske handicap. Bostedet Gyldenlund er institutionsbyggeri med et bruttoetageareal på 1.000 m2 og er opført med plads til 11 beboere med døgndækning - samt med service- og fællesarealer.

Sagen er en totalentreprise, som er vundet i omvendt licitation, hvor vi vandt med det bedste projekt. En eksisterende børnehave blev brudt ned inden det nye byggeprojekt kunne starte.