Totalentreprenør på plejebolig-byggeri i Søndersø

Totalentreprise på udbygning af Vesterbo plejecenter i Søndersø med 40 plejeboliger og hertil knyttede servicearealer.

Veludstyrede plejeboliger 

Boligerne i det nye institutionsbyggeri har vi udført i 4 bo-enheder med fælles boligarealer og servicearealer til personale. Fælles boligareal i hver enhed indeholder stue, vaskeri, depotrum, rengøringsrum og køkken. Beboerne har fået lyse og venlige omgivelser i overskuelige rammer, svarende til de eksisterende plejeboliger. Bebyggelsen fremstår som et samlet og harmonisk anlæg, egnet for ældre og handicappede. En administrationsbygning for personalet er udført som en selvstændig bygning, men er et led i kæden af bo-enheder.

Robust institutionsbyggeri med lave udgifter

Der er lagt vægt på god kvalitet, så byggeriet bevarer sin værdi i fremtiden samtidig med, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er begrænset. Vi fik som totalentrepenør til opgave at udforme et byggeprojekt med en fornuftig balance mellem anlægs- og driftsudgifter. Alle overflader udvendigt og indvendigt i det nye plejebolig-byggeri er udført robust, så de tåler slag, slid og lignende.