Totalentreprenør på plejecenter i Høje Tåstrup

Totalentreprise på baggrund af projektkonkurrence om Henriksdal Plejecenter, der blev vundet primo 2004. Projekteringen af gik vi i gang umiddelbart efter. Det var et byggeprojekt, som omfattede om- og tilbygning af et eksisterende plejecenter til 43 tidssvarende plejeboliger med fællesarealer.

Plejebolig-byggeri med leve-bo princip

Det nye institutionsbyggeri er disponeret efter leve-bo princippet. Udvidelsen er udført med respekt for det eksisterende byggeri. Dermed er udvidelsen indpasset naturligt i de eksisterende rammer. Ombygningen skaber et intimt miljø med moderne bolig- og arbejdsforhold, der opfylder alle brugerønsker og Arbejdstilsynets krav.