Totalentreprise på special-døgninstitution i Horsens

Special-døginstitutionen H-Huset i Horsens, der nu hedder "Spiren", er for børn og unge med stærke fysiske og psykiske handicaps, og består af 6 døgnpladser, 8 aflastningspladser og en projektplads, samt fælles- og servicefaciliteter.

H-huset er skitseret med primær fokus på godt arbejdsmiljø, tryghed, trivsel og livskvalitet. Dette kombineret med et gedigent materialevalg, funktionelle og fleksible plandisponeringer samt energirigtige løsninger, er grundlaget for udarbejdelsen af et troværdigt og økonomisk bæredygtigt bud på en ny døgninstitution.

Specialdøgninstitutionen tilbyder plejeboliger til børn og unge med særlige behov, samt specialfaciliteter som Snoezelrum og fysioterapi.

Institutionsbyggeriet i denne totalentreprise har vi udformet som to langstrakte bygningskroppe, der sikrer optimale forhold for de enkelte afdelinger og nær tilknytning til de grønne udearealer. 

Bæredygtigt institutionsbyggeri

Plejebolig-byggeriet hviler på en klar bæredygtig strategi med udvidet fokus på lavenergi og miljørigtige materialer.