Totalentreprise på Rønde Idrætscenter

Dansk Boligbyg a/s har i totalentreprise på et byggeprojekt for Rønde Idrætscenter udbygget den nuværende idrætshal til også at indeholde et undervisningsafsnit med klasselokaler for Rønde Handelsgymnasium. Det udbyggede institutionsbyggeri er i tre etager på ialt 1.200 m2, fordelt med 400 m2 på hver etage.

Institutionsbyggeri i samspil med eksisterende bygninger 

Stueetagen er indrettet til fitness rum med omklædningsfaciliteter. Der er lagt vægt på at samle de eksisterende bygninger, så de fremstår som en helhed. Byggeprojektet omfattede desuden ny hovedindgang og et nyt foyer-område på 240 m2.