Totalentreprise på Tietgen Handelsgymnasium i Odense

I Odense har vi som totalentreprenør udvidet Tietgen Handelsgymnasium med en ny cirkelformet bygning på 3.500 m2, mens en del af den bestående bygningsmasse også er ombygget som en del af det nye skolebyggeri.

Et anderledes skolebyggeri

I den nye, utraditionelle, cirkelformede bygning er der indrettet klasselokaler og studieområder i parterre-etagen, mens der på stueplan er administration, områder til lærernes forberedelse, mødelokaler og kantine. I kælderen er der toiletter og teknikrum. Den nye cirkel-bygning er sammenbygget med den eksisterende bygningsmasse, hvoraf 1.000 m2 er ombygget, primært til nye klasselokaler. Bygningen er opført i sandwichelementer med færdig hvid overflade, som harmonerer visuelt med den eksisterende skole. Bygningen fremstår med flere store glaspartier, og indvendigt er den meget transparent med glasvægge

Byggeprojekt i samarbejde med lokal arkitekt

Det spektakulære runde nybyggeri sætter et foreløbigt punktum for en udbygningsplan, som skolens ledelse satte i værk sammen med den lokale arkitekt Jesper Thyge Brøgger, der har været skolens faste samarbejdspartner siden den første udvidelse i 2008. Jesper Thyge Brøgger har udover bygningsudvidelserne i dette byggeprojekt også medvirket til at forme det omgivende landskab, så den "nye" skole svæver hen over græsfladen og integrerer landskab og bygning på en aktiv og oplevende måde.