Godsbanekollegiet i Aarhus centrum - 360 boliger til unge

Vi bygger nu "Godsbanekollegiet" i centrum af Aarhus. Et totalentreprise-projekt, som vi vandt i 2017 i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Ingeniørfirmaet Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter. Der var rejsegilde den 13. september 2021, og projektet afleveres i sommeren 2022, før studiestart.

Bygherrer på de ca. 14.000 m2 med 360 boliger og fællesfaciliteter er Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus. Entreprisesummen udgør 255 millioner kr. inkl. moms. 

Arbejdernes Andels Boligforening udlejer 202 ét-rums boliger og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret i Aarhus står for udlejningen af 132 kollegieværelser. Vinderprojektet fra Dansk Boligbyg a/s og samarbejdspartnere blev udvalgt blandt fem indkomne tilbud.

I dommer-betænkningen hedder det bl.a.: ”Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og størrelser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde understøtter fællesskabet og det tilfældige møde. Fælleskøkkenerne for kollegieboligerne i tårnet giver mange muligheder inklusiv ophold udenfor på altaner. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre karakter på de mange tagterrasser. Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: Fra hovedgreb og tilpasning til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visioner til funktion i boliger og fællesarealer.”

(Visualiseringer: Kjaer & Richter).