Vinder af Godsbanekollegiet i Aarhus - 349 boliger

Vi er bygger nu "Godsbanekollegiet" i centrum af Aarhus. Et totalentreprise-projekt, som vi vandt i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Ingeniørfirmaet Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter.

Bygherrer på de ca. 14.000 m2 med 349 boliger og fællesfaciliteter er Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus. Entreprisesummen udgør 255 millioner kr. inkl. moms. Byggeriet skal være klar til de første beboere i 2021.

Arbejdernes Andels Boligforening udlejer 202 ét-rums boliger og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret i Aarhus står for udlejningen af 121 kollegieværelser. Vinderprojektet fra Dansk Boligbyg a/s og samarbejdspartnere blev udvalgt blandt fem indkomne tilbud.

I dommer-betænkningen hedder det bl.a.: ”Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og størrelser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde understøtter fællesskabet og det tilfældige møde. Fælleskøkkenerne for kollegieboligerne i tårnet giver mange muligheder inklusiv ophold udenfor på altaner. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre karakter på de mange tagterrasser. Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: Fra hovedgreb og tilpasning til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visioner til funktion i boliger og fællesarealer.”

(Visualiseringer: Kjaer & Richter).