Referencer

Når vi siger hoved- og totalentreprenør, så mener vi det

Som hoved- og totalentreprenør med 23 års erfaring har vi gennemført 100-vis af byggeprojekter. Alt fra alment boligbyggeri, ungdomsboliger, ældreboliger, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri til totalrenovering og energirenovering. Nedenfor finder du en udførlig oversigt over afsluttede og igangværende projekter. Ønskes yderligere referencer, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

38 almene, attraktive boliger midt i Videbæk

I hjertet af Videbæk, vest for Herning, opfører vi 38 boliger, fordelt på 3 punkthuse, hver med 4 etager plus parterre. Beliggenheden er i et rekreativt område - ved anlægget midt i Videbæk - med bakker, bassiner og vild beplantning, der skaber liv mellem husene. 

Boligerne opføres som LAR-projekt - regnvandet fra tagfladerne afledes til 3 bassiner, og håndteres lokalt på projektgrunden. Dermed opnås flere bæredygtigheds-fordele: Presset på kloakledningerne bliver mindsket, og regnvandet benyttes som rekreativt element i byrummet, og bliver samtidig en ressource, der bidrager til at øge biodiversiteten. I tørre perioder vil bassinerne være tørre med græsser.

Fra boligerne bliver der udsigt til træer og natur fra rummelige altaner og store vinduer, der lukker dagslys helt ind i hjemmet. Lejlighederne bliver moderne og funktionelle med 3 værelser, køkken-alrum med samtalekøkken og store, tilgængelige badeværelser med adgang fra både entré og soveværelse. Og for de mindre pladskrævende bliver der også 2-værelses lejlighedfer i stueetagen.

Husene udføres i karaktergivende tegl med murværks-detaljer og brunlige/lyse nuancer, afstemt med de naturlige omgivelser. Der bliver adgang til boligerne i 2 niveauer, idet punkthusene opføres på et skrånende terræn. Valget af materialer er ud fra et krav om en lang levetid samt lave drifts- og vedligeholdelses-omkostninger uden at gå på kompromis med byggeriets æstetiske kvaliteter. 

Området bindes sammen af en øst-vest gående grussti, og der bliver fælles opholds-terrasse, som bygger bro over en bæk, og håndteringen af regnvand spiller en markant rolle i projektet. 

74 boliger i Fremtidens Forstad, Årslev på Fyn

"Fremtidens Forstad" i Årslev  er tænkt som en bæredygtig og spændende bydel. Intentionerne er gjort konkrete i lokalplan og designmanual for Faaborg-Midtfyn Kommune. Ambitionerne er defineret med en målsætning om at opnå DGNB-Guld certificering.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i det fynske herregårdslandskab, og består af tre boligklynger, hver med 4-6 gårde. Hver gård får sin egen identitet. F.eks. er belægningsoverfladerne i de tre fælles gårdrum som en reference til de traditionelle gårdspladser belagt med perlesten i forskellige farvegrupper. 

I bebyggelsens tre "gårde" - Ågård, Agergård og Enggård - indgår der fem boligtyper i forskellig udstrækning. De fordeler sig på tre tæt-lav typer (dobbelthuse på 90 m2, rækkehuse på hhv. 90 m2 og 122 m2, og to etagebolig-typer på hhv. 78 m2 og 98 m2 i 4-plans bygninger). Alle boligtyper er disponeret med en husdybde på 10 meter. Hertil kommer karnapper, trappetårne og skure som knaster på bebyggelsen, som udføres med facade i træbeklædning, mens øvrige facader udføres som muret byggeri.

Den samlede bebyggelse skal fremstå med et helhedspræg af bæredygtigt byggeri. Dette understreges ved at de anvendte materialer i højest muligt omfang er bæredygtige i en grad, så der opnås DGNB-Guld certificering. Eksempelvis udføres facader med træbeklædning - Heatwood thermobehandlet træ, hvor træet gennemgår en proces, hvor det varmes op til en høj temperatur samtidig med, at der tilføres damp. Dette giver et meget formstabilt slutprodukt, der er modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Og processen er 100 % fri for kemikalier.

Bebyggelsens facader og overflader er i det hele taget valgt med udgangspunkt i naturlige materialer. Facader i alle tre "gårde" udføres eksempelvis i en variation af valgte mursten fra Strøger Tegl, som bl.a. producerer mursten i CO2 neutral produktion med biogas. 

Teglfacaderne udføres med fremspring/reces i teglværk, og tage med tagpap med trekantlister. Vinduer udføres som træ-alu og terrasser samt skure udføres i træ.

.

Stjernegården - 109 almene boliger i Odense SØ

Vi renoverer ”Stjernegården”, der er opført i 1951, og beliggende på Ejbygade i den sydøstlige del af Odense. "Stjernegården" indeholder i dag 109 boliger, som efter en omfattende renovering bliver til 95 boliger. Huset er i 3 etager plus kælder, og der er 12 opgange.

Renoveringsprojektet omfatter både let renoverede og meget renoverede lejligheder, miljøarbejde, sammenlægning af lejligheder, nye køkkener og badeværelser, nye elevatorer og altaner samt nye udearealer.

Dertil etableres 3 port-gennemgange for mulig gennemgang. Renoveringen omfatter genhusning af beboerne, og fra starten arbejdes der på én gang med 8 opgange.

Hovedentreprise-kontrakten blev underskrevet kort før jul 2020, byggestart var den 1. februar 2021, og aflevering er aftalt til den 27. april 2022

”Stjernegården” er en markant almen boligafdeling i Odense med særlige bygningsmæssige strukturer og arkitektoniske detaljer. Boligerne er utidssvarende, rummene er små, og der mangler dagslys indendørs. 

Civica er opmærksom på, at der også fremadrettet er boliger til alle i ”Stjernegården”. F.eks. renoveres 28 boliger kun let, og huslejen kan holdes nogenlunde på det nuværende niveau.

I 36 boliger renoveres der med fokus på tilgængelighed, og med adgang til elevator. Og med henblik på at skabe større rum, bliver et antal boliger lagt sammen. Desuden installeres der ny el, moderne køkkener og badeværelser samt ventilation af hensyn til indeklimaet.

Projektet omfatter totalrenovering af afdelingen. Det betyder, at bebyggelsen renoveres både indvendigt og udvendigt. Der udføres 4 former for renovering af boligerne: Sammenlægning, tilgængelighed, meget renovering og let renovering.

 

131 DGNB-Guld boliger i PH-Park, Hørsholm

Byggeriet ventes igangsat omkring sommerferien 2021 efter en periode med myndigheds-projektering, og de 131 nye boliger på den tidligere hospitalsgrund i Hørsholm afleveres til bygherren medio 2023.

Projektet er udviklet af Calum sammen med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Moe Rådgivende Ingeniører. ”PH Park” ligger naturskønt i den tidligere hospitalspark midt i Hørsholm – et område med både en sø, bølgende landskab og store, gamle bøgetræer.

Hørsholm Kommune har som ambition at få et boligområde med kvalitetsbyggeri og fokus på fællesskaber, moderne boformer for alle generationer og familietyper – samt en dagligdag med naturen helt tæt på, idet boligerne kommer til at ligge midt i en søpark. Projektgrunden fremstår således i dag som grønt natur-areal efter nedrivning af det tidligere hospital, som lukkede i 2011.

Projektet med navnet ”PH Park” omfatter 2 byggefelter og 3 typer af bygninger: Dels punkthuse i 6 etager med i alt 42 boliger, og heraf de 4 som Penthouselejligheder, dels 62 etageboliger, dels 27 rækkehuse med 2 eller 3 etager. Det samlede bolig-etageareal udgør 13.739 m2. Hertil kommer 7.000 m2 parkeringskælder, der vil strække sig både under og mellem bygningerne, der er fordelt på 2 byggefelter i ”PH Park”.

Boligklyngerne vil fremstå med sammenhængende udtryk, men alligevel adskiller de sig fra hinanden. Rumligt er de udformet forskelligt, og derved opstår en serie varierede uderum. Gennem beplantninger og inventar vil hver klynge understøtte ambitionen og visionen om et samlet tema og en attraktiv bebyggelse med grønne og blå rekreative muligheder lige uden for døren – samt om en bred beboersammensætning.

Hver af boligklyngerne vil danne et mindre lokalt fællesskab både vedr. den daglige ankomst til boligerne, og som et skærmet, grønt fællesareal med en særlig karakter i forhold til det mere ”vilde” landskab mellem klyngerne. Hver klynge vil fremstå varieret med rækkehuse, etagehuse og 1 punkthus. Med deres tage vil de danne et levende og imødekommende indtryk.

Robuste nordiske
byggematerialer

Bebyggelsens udtryk og materialeholdning skal spille sammen med stedets karakter og fremtid, hvorfor der har været fokus på anvendelse af robuste nordiske byggematerialer. Alle boligklynger vil fremstå med en stor robusthed og et klart arkitektonisk formsprog, der understøtter projektets vision og ambition.

Generelt er materialekarakteren enkel og med vægten lagt på robuste løsninger, der modsvarer den slitage, som et moderne byggeri er udsat for over tid. Overalt sikres det, at de valgte materialer klæder hinanden af hensyn til den rumlige og stoflige helhedsvirkning.

”PH Park” vil fremstå i blødstrøgne teglsten i en lys nuance med et nuanceret farvespil. Teglstensfacaden vil blive brudt af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning er nøje afstemt af lysbehovet i lejlighederne. Facadernes øverste del beklædes med både tegl, zink og skiffer – derved bliver facaderne opdelt og nedbrudt på en karakteristisk måde. Og på udvalgte områder bliver der desuden benyttet detalje-murværk og lodret træbeklædning.

Også indvendigt er boligerne præget af en enkel materiale-holdning. Alle overflader udføres i både gedigne og robuste materialer med fokus på bæredygtighed. Opholds- og soverum udføres med indbydende, varmt trægulv, der også giver en hyggelig stemning. 

Billedtekst:

Første spadestik blev taget den 15. september af fra v. Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension, og af adm. dir. i Calum, Jakob Axel Nielsen samt af borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved, th. 

(Visualiseringer: Kjaer & Richter).

Krebsehusene i Esbjerg - Fremtidens seniorby

Dansk Boligbyg a/s opfører i totalentreprise ”Krebsehusene” – ”Fremtidens seniorby” – for Claus Sørensen Ejendomme A/S, Esbjerg. Det nyskabende, seniorvenlige byggeri ligger i naturskønne omgivelser ved Grønlandsvej ud til Krebsestien og Nørreskoven i Gjesing ved Esbjerg.

Projektet omfatter 76 boliger, der er opdelt på to bebyggelser, placeret på hver side af et nyt plejecenter, ”Sirius Seniorbo”. Lejeboligerne bliver i 2 størrelser – henholdsvis ca. 70 m2 og ca. 90 m2, og indrettes som 2- og 3-værelses lejligheder med ens grund-indretning. Alle boliger får desuden egen, opmærket P-plads.

Boligerne placeres i 2 karréer på henholdsvis 2 og 4 etager, som begge omkranser et stort glasoverdækket atrium-miljø. Alle boliger får direkte adgang og udsigt til et spændende gårdrum/ atriummiljø, der indrettes med grønne planter, træer, vand og opholds- og aktivitetsområder.

Hver bolig i stueetagen får en lille terrasse, og alle øvrige boliger får altan. Der etableres elevator i hvert gårdrum, som via en svalegang forbinder til boligen. Desuden etableres der mindre opholdsområder på svalegangene, der kan benyttes til ophold og socialt samvær.

En af idéerne bag projektet er, at der i det beskyttede fællesskab skal være plads og mulighed for at mødes og være sammen med naboer, venner og familie samt nyde naturen uden at skulle bekymre sig om regn og kulde. Beboerne i Krebsehusene får desuden mulighed for at anvende faciliteter på plejecentret, ligesom der i tilknytning til plejecentret og Krebsehusene opføres et nyt, moderne lægehus.

Det samlede etageareal i Krebsehusene udgør 6.010 m2, hvortil kommer 1.253 m2 atriumgård/orangeri. De 76 boliger er fordelt på ”Nord” – 42 boliger med 3.247 m2 boligareal og 696 m2 atriumgård/orangeri, og ”Syd” – 34 boliger med 2.763 m2 og 557 m2 atriumgård/orangeri.

Dansk Boligbyg a/s samarbejder bl.a. med Arkitektfirmaet Friis & Moltke og Ingeniør'ne, rådgivende ingeniører.

Projektet afleveres til bygherren ad to omgange - henholdsvis den 1. februar og den 1. april 2022.

(Visualiseringer: Friis & Moltke).

101 lejligheder i Høje Taastrup C - med lavt CO2 aftryk

Dansk Boligbyg skal opføre 101 lejeboliger med et gennemsnitligt areal på 76 m2 i den nye bydel, Høje Tåstrup C. Boligerne fordeles over 4–6 etager, og boligstørrelserne varierer fra 69 til 85 m2. Projektet udgør "byggefelt A13" i kommunens planlægning for området.

Fundamentet for projektet - en karré - er hjemlighed, tryghed og fællesskab, som bidrager til at give bygningen en særlig arkitektonisk karakter, og det afspejles også i lejlighedernes indretning, facadeudtryk samt indretning af gårdrum. 

Karréen får rejste skifertage, som følger bygningsvolumets fald fra 6 til 4 etager, og som brydes af fælles tagterrasser og et lille orangeri. 

Der er valgt gedigne, primært danske og langtidsholdbare materialer, som sparer på både drift, forsyning og materialer, og dermed holdes bygningens CO2 aftryk mest muligt nede.

Beplantning i karréens gård samt på tagterrasser og mure er sammensat efter at have en høj biofaktor, så der tiltrækkes en blanding af insekter, og dermed også flere fuglearter til området.

Nysgerrige beboere kan følge livet i insekt-hotellet på en af tagterrasserne, som en del af redskaberne til at skabe høj biofaktor. Regnvand opsamles fra tag-arealer og hårde overflader, og ledes i regnbede i åbne render. 

Der arbejdes med murstenen Red Shade på de ydre og indre facader samt på soklen, og for variationens skyld er der valgt to fuge-farver - en helt lys og en lidt mørkere. Taget udføres som traditionel trækonstruktion og tag-materialet er skifer. Vinduesrammer og gående partier bliver i grå antracit, og altaner udføres i fire længder med en dybde på ca. 1,4 meter. Der arbejdes med lukkede gavle og en front af hærdet glas.   

Hele området omfatter 25 grunde, der skal bebygges med ialt 116.784 m2 boliger – 107.345 m2 erhverv – P-hus på 18.500m2 – og offentligt byggeri på 19.450 m2.

Området er meget centralt i Høje Tåstrup, tæt på motorvej, det store butikscenter ”City 2” og Høje Tåstrup station i gå-afstand fra hele området.

(Visualiseringer: LINK arkitektur). 

12 seniorboliger - Himmelev Gl. Præstegård

I "landsbyen" Himmelev Gl. Præstegård har Dansk Boligbyg opført 12 seniorboliger. "Landsbyen" omfatter desuden et plejecenter med 52 boliger samt 16 seniorboliger. De 12 nye seniorboliger er placeret i forskudte og sammenbyggede huse med 3 huse på hver side af indkørslen til "landsbyen". Hvert hus er på 2 etager - med én seniorbolig pr. etage. De har forskellige facadefarver, og fremstår som en helhed med de eksisterende seniorboliger og plejecentret.

Boligerne er indrettet fleksibelt for at kunne passe til borgere i alle livets faser - fra aktiv senior i seniorbolig til pallitativ patient i plejebolig. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav. 

Alle boliger fremstår gennemlyste, og forskellig orientering mod verdenshjørner bevirker, at der opstår en stor rumlig variation i de 12 boliger. Fra alle rum er der gode kig mod omgivelserne, og man kigger enten på naturen eller ud over den nye "landsby", Himmelev Gl. Præstegård.

Alle boligerne er 3-værelses, og den gennemsnitlige størrelse er 90 m2, hvortil kommer min. 3 m2 depotrum i kælder. 

Fonden "Boliger for livet" har en vision om, at boligen indrettes og serviceres med henblik på at give beboeren den nødvendige støtte og pleje i eget hjem livet igennem. Målet er at flytte omsorgsfunktioner til seniorboligerne, så beboerne ikke behøver at flytte for at få pleje og omsorg - til og med den terminale pleje, der svarer til hospice. Servicefunktionerne gøres derfor fleksible, og tilpasses beboernes voksende behov efterhånden som alderen gør sig gældende.   

 

Laanshøj i Værløse - 88 boliger

Med Calum som bygherre opfører Dansk Boligbyg 88 boliger, fordelt på 3 byggefelter i Værløse på det areal, hvor tidligere Flyvestation Værløse lå. Boligerne er meget forskellige - fra 3-4 vær. i 1½ plan over 5-vær. i 1½ plan til rækkehuse i 2 plan. Fælles for alle boliger er en beliggenhed tæt på naturen og kun 20 min. fra København. De 3 byggefelter har hver et navn: Skovbrynet - Bastionshusene - Højdedraget.


Byggefelt 6: Skovbrynet – 24 boliger i nordisk stil

Skovbrynet består af 24 attraktive rækkehuse. Der er tale om arkitekttegnede boliger i to etager mellem 102 og 128 kvadratmeter i klassisk, nordisk stil, som smelter smukt sammen med den omkringliggende natur.

Rækkehusene er tegnet i klynger med to til fire særegne boliger i hver. Der er grundlæggende tre typer med lidt varierende størrelser, og med fire eller fem værelser.

Planløsningen er gennemført med opholdsafdeling i stueetagen med køkken, stue, gæstetoilet og entré. På 1. sal er soveafdelingen med tre-fire værelser og bad.


Byggefelt 2: Bastionshusene - 13 dobbelthuse 

Laanshøj er et område fyldt med stemning og miljø, hvor man mærker historiens vingesus. I kontrast til den tidligere flyvestations høje støj- og aktivitetsniveau emmer området i dag af fred og ro, og særligt fra Bastionshusene kan man nyde udsigten til åbne vidder og den 2,5 km. lange tidligere start- og landingsbane.

Bastionshusene opføres som dobbelthuse med terrasse på tre sider, når vi medregner den integrerede carport, der også indbyder til anvendelse som overdækket terrasse. De 26 boliger er hver på 1½ plan og med 5 værelser.

Planløsningen er gennemført med opholdsafdeling i stueetagen med køkken, bryggers, stue, og et stort ”forældre-soveværelse” med tilhørende bad og udgang til terrasse. På 1. sal er der tre gode værelser og bad samt adgang til tagterrasse.


Byggefelt 3: Højdedraget – 38 boliger med egen carport

Byggefeltet med navnet Højdedraget omfatter 38 boliger, der opføres som rækkehuse i 2 plan. Moderne, unikke boliger tæt på natur, vand, by og oplevelser. Hver bolig får naturen og skotsk højlandskvæg helt tæt på, når udsigten nydes fra terrassen en varm sommerdag. De grønne naturstier snor sig gennem landskabet, og gør det nemt at fordrive tiden i historiske omgivelser.Klostergården - 92 familieboliger i Kolding

KLOSTERGÅRDEN - 92 FAMILIEBOLIGER I KOLDING

For Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding opfører Dansk Boligbyg 92 familieboliger i hjertet af Kolding - blot en kort spadseretur fra det historiske "Koldinghus" og med gågader samt en skaterbane som nærmeste naboer. Det stiller ekstraordinære krav til logistikken på pladsen. 

På byggegrunden i Klostergade har der gennem tiderne været forskellig aktivitet og bygninger - herunder også et kloster - deraf navnet "Klostergården". Samtidig med, at der primo marts 2020 var 1. spadestik, arbejdede arkæologer fortsat med at fritlægge historiske elementer på byggegrunden.

Opførelsen af boligkomplekset er afhængig af en byggekran, placeret centralt og solidt nede i "Klostergårdens" P-kælder. Dens udliggerarm er 50 meter lang, hvorfor kranen kan transportere elementer og andet materiale rundt til alle hjørner af det bygningsmæssigt "lukkede" boligkompleks, hvor afstanden fra væg til væg er ca. 100 meter.

Iøvrigt er projektet så langt fremme, at byggekranen afmonteres med start den 3. maj 2021.

På stedet opføres nu 92 familieboliger, fordelt med 16 stk. 2-rums boliger på ca. 68 m2, 62 stk. 3-rums boliger på ca. 89 m2 og 14 stk. 4-rums boliger på ca. 105 m2.

Facaderne ud mod gaden kommer til at fremstå med 3 nuancer af røde mursten. I portåbninger og gårdrum vil facaderne fremstå med hvidlige betonelementer.

Under størstedelen af byggeriet bliver der P-kælder med nedkørsel fra Klostergade, og der etableres personlift fra P-kælderen til bebyggelsens gårdrum.

I parkeringskælderen bliver der også cykelparkeringer, ligesom der i gårdrummet opstilles cykelstativer.

Der bliver adgang til boligerne fra svalegange, og fra gårdrummet er der via trappeopgange adgang til alle boliger.

Boligerne ud mod byparken får altan fra 1. sal og opefter, mens de øvrige boliger alle får fransk altan. Boligerne får gennemlyste køkken/alrum, hvorfra der er adgang til boligens lyse værelser. Badeværelser leveres som badekabiner med forberedt mulighed for tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler. Der etableres depotrum til hver bolig i selve boligdelen.

 

116 nye boliger i centrum af Brønderslev

116 NYE BOLIGER I CENTRUM AF BRØNDERSLEV

I centrum af Brønderslev, på en grund ved Brønderslev Station, der tidligere har huset Politigården og Posthuset, opfører Dansk Boligbyg a/s 116 boliger i totalentreprise - "Brunder Tårnhuse".
Bebyggelsen har fået navnet Rhododendronpladsen, og er omkranset af Godsbanegade, Nørregade og Banegårdspladsen.
På arealet opføres boliger i 4 punkthuse i op til 7 etager. Projektet består af 66 almene familieboliger og 30 ungdomsboliger for Domea Aabybro - samt af 19 private boliger.
Den samlede bebyggelse vil fremstå med et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk med facader i gul tegl med områder i relief. Tage udformes som flade tage.
Punkthusene vil blive oplevet som en parkbebyggelse med private udearealer til de enkelte boliger i form af egen terrasse eller altan.
Der bliver etableret fællesparkering, og et stisystem vil skabe bymæssige sammenhænge på tværs af grunden.
Det resterende areal bliver udlagt som grønne områder, der vil bidrage til et attraktivt lokalområde i centrum af Brønderslev.
På øverste etage i hver af de 3 blokke bliver der adgang til fælles tagterrasse.
Den 4. blok er disponeret med 6 flexboliger i stueplan og 30 studieboliger fra 1.-5. sal.
Der var rejsegilde på projektet den 29. september 2020. 
Gaden, der fører ind til boligerne, får navnet Peder Nielsens Gade, og den store plads i området foreslås navngivet Peder Nielsens Plads - begge opkaldt efter Peder Nielsen, stifteren af Pedershåb Maskinfabrik, som var med til at skabe grundlaget for udviklingen af en egentlig købstad - købstaden Brønderslev.

Renovering af 48 almene boliger i Vibehaven i Odense

Dansk Boligbyg har sammen med Årstiderne Arkitekter og Sweco renoveret 48 almene boliger i Vibehaven i Odense-forstaden Dyrup til en fremtidssikret og mere bæredygtig bebyggelse, som samtidig skal opleves som et elegant, arkitektonisk byggeri for bygherren, Civica i Odense.
Boligerne har været svært angrebet af skimmelsvamp, og blev nedbrudt til fundamentet, som de nye boliger så er opført på. Desuden er 3 nye boliger opført, så det samlede projekt omfatter 51 boliger.
Per Andersen, vicedirektør og afdelingsleder i Dansk Boligbyg, Odense, siger: Vi har lavet et bundsolidt byggeri, der kan holde i mange år næsten uden vedligeholdelse. Materialer og konstruktioner er kendte og velafprøvede, og giver optimale energimæssige og bygningstekniske løsninger.

Ved at bevare de eksisterende punkt-fundamenter spares der på miljø, tid og økonomi. Og i stedet for at lappe på gamle boliger med dårligt indeklima og højt energiforbrug, er der opført nye, fremtidssikrede boliger med velkendte konstruktioner.
I projektet er der anvendt et ventilationsanlæg, som gør det muligt at kontrollere indeklimaet i boligerne, og samtidig undgå problemer med træk og støjpåvirkninger fra omgivelserne.
Vibehaven er opført i midten af 1970'erne, og er et af de første industrielle modulbyggerier i Danmark. Gennem årene har boligerne været præget af problemer med bl.a. skimmelsvamp, og stod altså derfor overfor den omfattende renovering.
Projektet er et in situ byggeri med støbte terrændæk, bag- og indervægge i porebeton, skalmurede ydervægge og gitterspær-konstruktion med ståltag. 

Markusgården - 73 plejeboliger i Aalborg

I totalentreprise for Vivabolig og Aalborg Kommune, Ældre - og Handicapforvaltningen, opfører Dansk Boligbyg a/s 73 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Byggeriet er placeret centralt i Aalborg, og skal skabe hjemlige og trygge rammer for stedets bebo­ere, og samtidig støtte op om en selvstændig tilværelse. Plejehjemmet danner samtidig rammerne om en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og sikrer en stærk forankring i lokalsamfundet.


Fra demensramte til selvhjulpne beboere

Der er i disponeringen af byggeriet fokus på de forskellige beboeres behov - fra plejekrævende ældre med demens til mere selvhjulpne beboere. Plejehjemmet forventes på sigt udelukkende at rumme borgere med demens. Overskuelige forbindelser og graduerede fællesområder giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet. Pleje og omsorg bliver understøttet af muligheder for rehabiliterende aktiviteter såvel inde som ude.


Boliger der understøtter trivsel og velbefindende

Boligerne bliver lyse, trygge og velventilerede. Flest mulige boliger får optimal udsigt til byens liv. I tilknytning til alle boenhederne bliver der en altan. Samtidig etableres der attraktive udeområder med mindre haver og stiforbindelser, som sikres af et begrønnet demenshegn.


Forslag omsat til bæredygtigt byggeri

Opførelsen af Markusgården tager udgangspunkt i et forslag, udarbejdet af Friis & Moltke. I konkurrencefasen har teamet, ud over at beregne prisen, konkretiseret projektets materialer og taget stilling til bedste organisation til at gennemfø­re processen. Byggeriet opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtigheds-manual. Der er fokus på robuste og allergivenlige materialer, lange levetider, rengøringsvenlighed, hjemlighed samt personalets arbejdsmiljø. Bygningen skal overholde BR2018 bygningsklasse 2020.

74 boliger i Sukkerkvarteret i Odense

I forlængelse af etape 1 - der bestod af 32 nye rækkehuse på det tidligere Sukkerkogeri, som blev opført i 1873 på grunden i Odense - etablerer Dansk Boligbyg a/s 74 boliger i Sukkerkogeriets gamle bygninger.
Efter 100 år stoppede produktionen på sukkerkogeriet, og arealet og bygningerne har siden været brugt til erhverv og kultur.
Udviklingen af
Sukkerkvarteret tager afsæt i en helhedsplan for det tidligere industrikvarter vest for Odense centrum.
Planerne for etape 2 har krævet særlige hensyn for at sikre, at bygningernes arkitektur, facader og vinduespartier bevares i størst muligt omfang.
Indvendigt bliver alt til gengæld som nyt, og de 74 boliger spænder i størrelse fra 50 til 124 m2, alle med enten altan eller tagterrasse.

140 kollegieboliger ved Valby Idrætspark - med DGNB...

Ved Valby Idrætspark opfører vi 140 kollegieboliger som et DGNB sølv certificeret byggeri, hvor visionen er at skabe et markant og imødekommende byggeri, der fanger områdets arkitektoniske essens med fællesskabet som bindeled.
Bebyggelsen tager afsæt i stedets nuværende karakter og dets visioner for fremtiden, hvor der etableres et nyt samlingspunkt for idræt og kultur i Valby Idrætspark.
De 140 kollegieboliger er fordelt på 3 etager, og er i varierende størrelser fra 36 m2 og op til 50 m2, som er størrelsen for syv handicapboliger. For at sikre, at kollegiet appellerer til en bred brugerskare, disponeres boligerne i 7 varianter.

En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Overalt er materialerne valgt på baggrund af gennemprøvede traditionelle løsninger, som sikrer lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse. Valget af materialer er således foretaget ud fra en samlet vurdering af behovene for robusthed og driftsvenlighed samt arkitektonisk, miljømæssig og æstetisk værdi. Med andre ord: En totaløkonomisk betragtning.

Vinkelhuset fremstår udvendigt med en beklædning i mørke skifer shingles som en elegant monolit, hvor vinduesåbninger i et levende motiv understreger bebyggelsens form. De vinklede tage udføres som mørke paptage, så den samlede figur understreges. De mørke facader og tagflader folder sig omkring bebyggelsens ydre, mens de indre facader langs gårdrummet fremstår som lyse, pudsede facader suppleret med galvaniserede plader. Facaden brydes af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning nøje er afstemt af lysbehovet i de bagvedliggende lejligheder. Kollegiet får et stort grønt gårdrum.

Det første spadestik på Valby Idrætskollegie blev taget tirsdag den 19. marts 2019 af bestyrelsesmedlem i Samvirkende Boligselskaber, Flemming Balle, af teknik- og miljøbormester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen og af viceadministrerende direktør Flemming Strøm fra KAB, der er byggeforretningsfører på projektet.

 

Det favnende Studiehus i Aarhus - 129 boliger

På Katrinebjerg i Aarhus, nærmere bestemt på Helsingforsgade, har Dansk Boligbyg opført 129 boliger for Boligkontoret Århus. Der er tale om et mix mellem ungdoms- Ph.d.- og familieboliger. Projektet forventes certificeret til DGNB Guld.

Studiehuset kaldes populært "Det favnende Studiehus", og er skabt af 4 boligklynger - der er tale om 4 mindre byggeklodser, som tilsammen danner en sammenhængende bebyggelse langs grundens nord- og østside.

Hver klynge har sin egen opgang, og det er muligt at bevæge sig på tværs af bygningen hvis man skal besøge andre klynger, eller hvis man skal på tværs til store fællesrum i stueetagen, kælderen eller taghaven.

Fællesområderne er inddelt i et område til Ph.d. - og et til ungdomsboligerne. De to områder samler sig om hver sin kerne, der giver adgang til alle boliger i bebyggelsen. Et grønt gårdrum favner det store fællesskab.

Den danske kunstner No Title, der arbejder med vægmalerier, gavlmalerier, Street Art og andre typer af offentlig udsmykning, har for bygherren, Boligkontoret Århus, udført totaludsmykning i bygningen med 45 vægmalerier. 

Udsmykningen er tænkt som et samlet kunstværk - hvert maleri er en del af en større sammenhængende helhed.

De samme visuelle principper går igen i etage-angivelserne i trappeopgangene, så kunst og "Way Finding" bliver et integreret hele. No Title har således bl.a. lavet etage-angivelser i trappeopgangene på alle etager.

Se video her, hvor kunstneren "tegner og fortæller" om projektet.


 


 

48 aflastningsboliger på Annebergvej i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, har Dansk Boligbyg a/s opført 48 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal, placeret på en 8.659 m2 meget centralt beliggende grund på Annebergvej 173-175.
Byggeopgaven blev udbudt i totalentreprise på grundlag af dispositionsforslag, byggeprogram og tekniske krav efter forudgående prækvalifikation. De nye midlertidige boliger er som standard på 50 m2 med eget bad og toilet, mens otte boliger er tilpasset til borgere med behov for ekstra plads i bolig eller bad til for eksempel særlige hjælpemidler eller ekstra plads.
Grunden på Annebergvej er placeret tæt på andre af Aalborg Kommunes plejehjem, og de 48 almene kommunale boliger skal være en erstatning for boliger på Riishøjcentret.
Et stigende antal ældre får behov for ekstra pleje i en ældrebolig i en tidsbegrænset periode. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse på sygehuset, hvor borgeren endnu ikke kan klare sig i eget hjem med hjemmehjælp, mens andre oplever et pludseligt funktionstab, så de ikke længere kan klare hverdagen hjemme. I de tilfælde kan et ophold i en midlertidig bolig forebygge unødig indlæggelse og genindlæggelse på sygehuset og rehabilitere borgeren til selv at klare sin hverdag igen.
De midlertidige boliger skal dermed kunne modtage en bred gruppe af borgere med meget forskellig sygdomshistorik.
Og de skal også bruges af borgere, som til dagligt plejes i hjemmet af deres ægtefælle, når ægtefællen i en periode får behov for hjælp til den daglige omsorg.

(Visualiseringer: GPP Arkitekter).

71 almene boliger ved Trylleskov Strand i Solrød

Dansk Boligbyg, Roskilde-afdelingen, har opført 71 almene familieboliger og fælles beboerhus ved Trylleskov Strand i Solrød. Projektet er fordelt på 8 blokke i henholdsvis 2 og 3 etager. Byggeriet er opført på en plint, så området er hævet, og fremstår som en ø i landskabet.

Projektet omfatter 8 et-rums boliger, 8 to-rums boliger, 42 tre-rums boliger og 13 fire-rums boliger med et areal på henholdsvis 44, 78, 90 og 106-113 m2. Bygningerne er opført med bagmur i porebeton og facader i blødstrøgne teglsten i tre varme, rødlige nuancer fra mørkt til lyst, samt med stål-altaner og svalegange. Tagene er flade med pap, og vinduerne er træ-alu med tre farve-/materialekarakterer på både vinduer og døre. 

Boligerne er gennemlyste med køkkener og spiseområde placeret ud mod gadesiden, og opholdsrum ud mod landskabet. Alle boliger i stueplan har adgang til opholdsarealer på begge sider, mens boligerne på de øvrige etager har altan ud mod landskabet. 45 boliger har niveaufri adgang enten direkte fra terræn eller via elevator, ligesom der i soverum er disponeret med plads til manøvrering af kørestol omkring en dobbeltseng.

Boligerne er placeret i husrækker omkring bilfri opholdsgader. Omkring et centralt torv er de højeste huse placeret, mens bebyggelsen er lavere og mere åben ud mod en fælled. Langs øens kant er der plantet træer, som er med til at definere formen på øen samt grænsen mellem bebyggelsen og fælleden. Der er adgang til altangange fra et fælles gaderum. Mod syd og sydvest er der indrettet "lommer" til fælles havearealer for beboerne.

Projektet er afleveret til bygherren, Boligselskabet Domea Solrød, i tre etaper: 1. februar 2019, 1. juni 2019 og 1. september 2019.

222 private familieboliger i Gellerup

I Gellerup, Aarhus Vest, har vi opført 222 private familieboliger, fordelt på to bolig-karréer på henholdsvis 10.500 og 11.000 etagemeter. Første spadestik til den første bolig-karré blev taget tirsdag den 24. oktober 2017, og næste spadestik i foråret 2018.

Byggeriet står som en markant milepæl i omdannelsen af Aarhus-forstaden Gellerup. Familieboligerne, der er opført ved Gudrunsvej og Åby Ringvej, er det første private boligbyggeri, der er igangsat som led i en helhedsplan, der skal skabe større sammenhæng mellem Gellerup og det øvrige Aarhus. Projektudvikler er Svanen Gruppen, Horsens, der har solgt projektet med de 222 familieboliger til Core Property Management, og på det ialt fire hektar store areal har Svanen Gruppen desuden planer om at opføre 26 rækkehuse samt 160-180 ungdomsboliger med et  etageareal på ca. 8.500 m2. 

Der var rejsegilde den 30. oktober 2018 - altså ét år efter første spadestik - hvor både borgmester Jacob Bundsgaard, formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, bygge- og udviklingschef Per Horndrup Yederholm fra Core Property Management, og projektleder Line Tungelund, Dansk Boligbyg, var på talerstolen. Rejsegildet for det første private boligbyggeri indvarslede en forandring i området, der nu bliver mere mangfoldigt med flere boligtyper. Og samtidig er det private boligbyggeri med til at skabe en "bro", en "port" mellem bydelen Gellerup og Aarhus. 

Godsbanekollegiet i Aarhus centrum - 360 boliger til...

Vi bygger nu "Godsbanekollegiet" i centrum af Aarhus. Et totalentreprise-projekt, som vi vandt i 2017 i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Ingeniørfirmaet Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter. Der var rejsegilde den 13. september 2021, og projektet afleveres i sommeren 2022, før studiestart.

Bygherrer på de ca. 14.000 m2 med 360 boliger og fællesfaciliteter er Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus. Entreprisesummen udgør 255 millioner kr. inkl. moms. 

Arbejdernes Andels Boligforening udlejer 202 ét-rums boliger og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret i Aarhus står for udlejningen af 132 kollegieværelser. Vinderprojektet fra Dansk Boligbyg a/s og samarbejdspartnere blev udvalgt blandt fem indkomne tilbud.

I dommer-betænkningen hedder det bl.a.: ”Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og størrelser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde understøtter fællesskabet og det tilfældige møde. Fælleskøkkenerne for kollegieboligerne i tårnet giver mange muligheder inklusiv ophold udenfor på altaner. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre karakter på de mange tagterrasser. Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: Fra hovedgreb og tilpasning til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visioner til funktion i boliger og fællesarealer.”

(Visualiseringer: Kjaer & Richter).

Ungdomsbolig-byggeri i Gellerupparken, Brabrand

I Gellerupparken har vi i totalentreprise opført 352 ungdomsboliger fra 16,4 til 39,1 netto m2 og henholdsvis 1, 1½ og 2 værelses boliger. Det omfattende ungdomsbolig-byggeri opførte vi som en kollegiekarré, der er opdelt i en række byhuse med forskellige højder og bredder. På den måde bidrager dette byggeprojekt til et sammensat og varieret udtryk i Gellerup bydelen.

Byggeprojekt med øje for detaljen

I samarbejde med Randers Tegl har vi fået udviklet og produceret en særlig "Gellerup sten" i 3 varianter. Kollegiet - ungdomsbyen - har tre større, centralt beliggende tagterrasser, der altid vil være i fuld sol. Fra det centrale gårdrum i karreén er der direkte adgang til den ene terrasse.

Ungdomsbolig-byggeri, hvor beboere mødes

På tværs gennem kollegiet er der en "grøn" stiforbindelse, som skal bidrage til åbenhed og oplevelsen af fællesskab og liv i den nye del af Gellerup-området i Aarhus. Projektet er udarbejdet som et varieret kvarter med 7 klyngedannelser, der tilbyder bløde værdier som nærhed, arkitektonisk variation, skønhed og æstetiske elementer. Byggeprojektet omfatter ikke kun kollegiet, men også en overordnet plan for øvrige byggerier i området.

Der var rejsegilde på projektet den 1. november 2018 med mange rosende ord til håndværkerne og Dansk Boligbyg som totalentreprenør. Bygherren Brabrand Boligforening har en vision om at kollegiet skal åbne sig ud til hele området, og invitere til interaktion med alle dem, der skal befolke den nye bydel. Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed er fire værdier, som boligforeningen har fokus på i projektet. 

Skanderborgvej, Viby

I en totalentreprise for TK Development har Dansk Boligbyg a/s opført 45 ungdomsboliger med central beliggenhed ved Skanderborgvej i Viby J., Aarhus.

Ungdomsboligerne er et etagebyggeri, og består af 21 stk. 1-værelses på ca. 48 m2 og 24 stk. 3-værelses på ca. 60 m2.

Byggeriet, der er i 4 etager og med parterre P-kælder, er opført i tre sammenhængende bygningskroppe med klassiske bygningsformer, skalmure i gule sten i forskellige nuancer og med rødt tegltag.

Bygherre og investor har haft stor fokus på at byggeriet skal passe godt ind i det omgivende bebyggelse som tæller både parcelhuse og almene bebyggelser fra 1940érne til 60érne, og valget er derfor faldet på et traditionelt  byggeri medtegltag med udnyttet tagetage, mursten, stål og zink.

Bygherres fokus på drift venligheden gjorde det ligeledes nemt at vælge materialer som zink til karnapper samt træ / alu vinduer, galvaniserede stål altaner og de flotte gule mursten, med en lys fuge. Den rigtige sten samt detaljer som fremtrukne mursten, giver byggeriet et spil som giver facaderne et livligt udtryk.

Byggeriet er etablere med decentrale ventilationsanlæg med indtag i facaderne mod gården, og fælles afkast over tag.  Taghætter er placeret på tagflade mod gården, hvor de er mindst synlige for naboer og forbipasserende.

Vand og varmeanlæg er etableret med fjernvarme og centralt anlæg i kælderen.

Hver bolig har deres eget pulterrum i kælderen, ligesom der er fælles cykelparkering på i kælder og under tag i parterren.

Boligerne er beregnet til udlejning for en privat investor.

Under byggeriet har der været stort fokus på koordinering og planlægning pga. grundens snævre pladsforhold og kupering.

 

Boligbyggeri i Aarhus Ø - Havnehusene og Kanalhusene

Et af de mest spændende og sammenhængende boligbyggerier nogensinde er vores totalentreprise på Havnehusene for Brabrand Boligforening og Kanalhusene for KPS Invest, Aarhus. Byggeprojekterne er opført i Aarhus Ø - den tidligere containerhavn, som i en masterplan skal forvandles til en ny bydel.

Byggeprojekt, der en by i byen

Projekterne er opført på to naboparceller som "en by i byen" med samme arkitektoniske virkemidler. Det omfattende boligbyggeri fremstår som forskellige byhuse gennem forskellige bygningshøjder, og ved anvendelse af forskellige slags mursten, fuger og murstens-forbandt, der bringer mindelser om de traditionelle hollandske kanalkvarterer. Dermed fremstår de to byggeprojekter som en samlet helhed med et homogent indtryk, både i facaden med forskellige teglsten, og i et stort fælles, grønt og intimt gårdrum, der er designet som et byrum med offentlig adgang - en oase i byen.

Grøn arkitektur og bæredygtigt byggeri

Alle lejligheder i det nye etagebyggeri er gennemlyste og med udsigt over Aarhus Havn. Havnehusene omfatter 83 almene boliger og 106 ungdomsboliger som 0-energi byggeri. Alle tagflader er tillagt bæredygtige funktioner, sociale som miljømæssige, med solfangere, drivhuse og områder til dyrkning af afgrøder. Kanalhusene omfatter 149 ejer- og/eller leje-lejligheder, opdelt i 9 forbundne bygningskroppe. Som prikken over i’et får byggeriet grønne tage, og i stueetagen vil der være tre portåbninger til det intime, grønne gårdrum. Desuden etableres der en café i stueetagen, der skal bidrage til bylivet i området.

Omfattende totalentreprise

Havnehusene og Kanalhusene er opført helt ud i skel og på meget vanskelige jordbundsforhold med en gammel kystsikring, og med grundvand - havvand. Begge projekter er reelt bygget under hav-niveau og inde i en havn - i kote minus 0,5. Altså under den almindelige vandspejls-kote. For at lave pælefundering skulle der bores ned gennem den gamle kystsikring, bestående af 6-8 meter gamle granit-kampesten. Der er således boret gennem 6-8 meter granitsten for at kunne fundere med ca. 1.100 funderingspæle. Begge boligbyggerier er opført på sokkelgrunde og ud til skel. Byggefeltet er således omgivet af tungt trafikerede veje på tre sider. Udfordringerne ved at bygge helt ud i skel - med behov for maskiner uden for byggefeltet i perioder - har stillet krav til håndtering af forholdet til naboer, den tunge trafik i området, trafikafviklingen generelt, bl.a. med bybuskørsel, med offentlige anlægsarbejder etc. i det hektiske udviklingsområde Aarhus Ø.

Prisvindende boligbyggeri

Havnehusene fik på Arkitekturens Dag i oktober 2015 tildelt Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri. Og samme byggeprojekt blev i december kåret som "Årets Byggeri" i Danmark. Det er en pris, der ikke kun er en skønhedspris, men først og fremmest en pris, der tildeles ud fra byggeriets samfundsmæssige betydning - og det være sig på lokalt eller nationalt plan. I Havnehusene, hvor der er fokus på at være et energirigtigt byggeri, er opvarmningen udelukkede baseret på alternativ energi, og bygningen er selvforsynende med varme.

Første boligbyggeri på Københavns Nordhavn

Som totalentreprenør har vi opført ”Havnehuset” centralt i det nye og attraktive Østerbro-kvarter, der på sigt skal huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Den nye bydel i København har fået eget postnummer: 2150 Nordhavn. Første etape af det store byggeprojekt omfattede 23 boliger, og anden etape 27 boliger. De i alt 50 ejerboliger var klar til indflytning i november 2015.

Bolig- og ”erhvervsbyggeri”

I stueetagen er der opført 2 butikker, der begge er solgt til By & Havn. ”Havnehuset” har facader i rødbrune – og en del af etape 2 grålige nuancer, der matcher de mange bevaringsværdige byggerier i Århusgade kvarteret. Huset er bygget i 4-6 etager med beboelse fra 1. sal. I stueetagen er der indrettet butikker og café.

Lejlighederne i det store boligbyggeri spænder fra 69 til 142 m2. På første sal er der et privat gårdmiljø, cykelparkering og legefaciliteter. Mange lejligheder har to opholds-altaner med plads til ude liv. I etape 2 har 11 af de 23 boliger ”kun” én altan, og de øverste – og mest eksklusive lejligheder – har private taghaver, ligesom der er fælles taghaver for hele bebyggelsen.

Udfordrende byggeprojekt

Boligbyggeriet er opført i Københavns Nordhavn med ekstremt hektisk byggeaktivitet overalt - og dermed også med vanskelige adgangs-vilkår. Det omfattende byggeprojekt er opført på sokkelgrund med byggeri helt ud i skel med tilhørende krav om effektiv håndtering af relationerne til naboerne, og om sikring af adgangsforholdene til vejene, der til enhver tid skal være farbare af hensyn til den øvrige aktivitet i området.

Totalentreprise - Kanalhusene i Århus Ø

På en naboparcel til "Havnehusene" i Århus Ø - Nordhavnen - opfører vi som totalentreprenør 149 boliger som en del af et større boligbyggeri. Boligerne består af 2, 3, 4 og 5 værelses ejer- og/eller leje-lejligheder.

Boligbyggeri, der ikke står alene

"Kanalhusene" bygger videre på de samme arkitektoniske virkemidler som i nabobebyggelsen - Havnehusene. Det giver en vellykket helhed og et homogent indtryk i byggeprojektet, både i facaden med forskellige teglsten og i det grønne gårdrum.

Etagebyggeri med grøn top

"Kanalhusene" består af ca. 15.500 etagemeter med 149 boliger, opdelt i ni mindre, forbundne bygningskroppe i skiftende murstens-forbandt og fugefarver, der bringer mindelser om de traditionelle hollandske kanalkvarterer. Etagebyggeriet har grønne tage, og i stueetagen vil tre portåbninger åbne et intimt, grønt gårdrum for besøgende og andre beboere. I stueetagen er det desuden planen at etablere en café, der skal bidrage til bylivet i området.

Totalentreprise - Havnehusene i Århus Ø - En by i byen

Et af de mest spændende almene boligprojekter nogensinde i Aarhus er "Havnehusene" på Nordhavnen - Aarhus Ø. Her har vi som totalentreprenør opført 83 almene familieboliger, heraf 40 seniorboliger (+55) og 106 ungdomsboliger som nul-energi byggeri. Det energirigtige boligbyggeri er udformet som "en by i byen".

Boligbyggeri med udsigt over Aarhus Havn

Alle lejligheder i dette byggeprojekt er gennemlyste, og der er udsigt over Aarhus Havn fra alle lejligheder - samt fra grønne arealer på tagene. Med fokus på at være et energirigtigt byggeri, er alle tagflader tillagt bæredygtige funktioner, sociale som miljømæssige - med solfangere, drivhuse og områder til dyrkning af afgrøder. Byggeriet opfylder fremtidens energikrav - både i 2020 og 2025. Boligbyggeriet er opført som en gade med byhuse - med et stort, fælles "grønt" gårdrum. Bebyggelsen fremstår som forskellige byhuse gennem forskellige bygningshøjder, og ved anvendelse af forskellige slags mursten, fuger og murstens-forbandt. 

Hovedentreprise - Fremtidens plejehjem i Nørresundby

Som hovedentreprenør har Dansk Boligbyg a/s opført "Fremtidens plejehjem" i Nørresundby ved Aalborg. Bygningen er placeret på en vinkelgrund med én fløj i tre etager og én fløj i henholdsvis fire og fem etager. Det samlede areal af dette plejebolig-byggeri udgør 8.000 m2. Det store byggeprojekt blev opdelt i tre dele: En boligdel med 75 lejligheder, hver på ca. 65 m2, en restaurant og en servicedel. Huset er opført på pæle - ca. 400 stk. i længder på mellem 18 og 24 meter. Facaderne er opført i hvid beton med forsætninger mellem vinduer.

Byggeprojekt med udnyttelse af teknologi

Der er forberedt installationer for sensor-gulv, som registrerer hvis en beboer falder. Det nye institutionsbyggeri er også udstyret med solcelleanlæg som en del af forsyningen. Vinduer og røg-opluk er udført med naturlig ventilation som WindowMaster. 

Plejebolig-byggeri med mange muligheder 

Lejlighederne har eget lille køkken, depotrum, opholdsstue, soveværelse og stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Badeværelserne er med to typer inventar for at fremtidssikre arbejdsforhold for personalet. Som en del af plejebolig-byggeriet er der opført restaurant og køkken,der drives som en selvstændig enhed, hvor beboerne kan komme og spise, og restauranten er åben for udefra kommende brugere. Servicedelen er indrettet med faciliteter for personalet - administrationskontorer, omklædning, vaskeri og teknik. Der er desuden fitness og wellness rum for beboerne. På hver etage er der en åben eller overdækket terrasse, hvor beboerne kan opholde sig. Der er sundhedsrum for beboerne - bl.a. med tandlæge. Og der er flere temaer som sanserum, orangeri og hotel-øer. 

21 ejerboliger i Horsens - Hovedentreprise

Dansk Boligbyg a/s har opført 21 fritliggende ejerboliger i forbindelse med området på Peder Kællers Vej i Horsens. Det er en hovedentreprise på et byggeprojekt bestående af 2 boliger på 100 m2 og 19 bolige på 123 m2, med tilhørende redskabsrum og carporte.

Det opførte boligbyggeri består af kvalitetsmaterialer som gule teglsten, betonelementer, paptag, liste-tækning og træ/alu vinduer.

bubble