Elektronisk håndtering af jeres fakturaer

Til vores leverandører

Vi har med virkning pr. 2. oktober 2019 valgt at overgå til Palette fakturahåndtering til behandling og digital arkivering af vores kreditor fakturaer.

Vi kan derfor fremover modtage jeres fakturaer på én af følgende måder:
1. Som elektronisk faktura til vores nye GLN NR. 5790002528712

2. Som pdf. eller tiff. vedhæftning sendt til vores nye faktura adresse: faktura@dbb.as
Bemærk: e-mailen må kun indeholde én faktura pr. fil.

HUSK at påføre fakturaen sagsnummer, kontraktnummer, rekvirent eller anden relevant information, som kan lette vores godkendelse af fakturaen.

Kontoudtog fremsendes til: info@dbb.as

Vi ser frem til et godt digitalt samarbejde.

Med venlig hilsen,

Dansk Boligbyg A/S
Bogholderiet

Spørgsmål?

Kontakt os i dag
Administration
Lisbeth Søby
Økonomiassistent
bubble