På siden her, kan du læse udtalelser fra flere af vores tidligere praktikanter, som valgte at bruge deres praktikperiode hos Dansk Boligbyg.

"I min praktikperiode har jeg fået muligheden for at arbejde med DGNB, hvilket er det bedste, jeg har lært i min praktikperiode, da vi lever i en verden, hvor der er brug for at tænke i mere miljøvenlige og klimavenlige løsninger. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med bæredygtighed i fremtiden. Det er der stor chance for, da jeg nu kan skrive DGNB på CV’et."  - Signe-Marie Tams Hansen

 

"Jeg har ingen tvivl om, at alt hvad jeg har foretaget mig i min praktik, er noget der kommer til at gavne mig i mit fremtidige arbejdsliv. Praktikken har givet mig et billede af hvordan en byggesag kan styres både med det økonomiske mellem byggeledelse og håndværkere, men rigtig meget i den daglige styring af en byggeplads med dertilhørende tilsyn og opfølgning på tidsplaner samt videreudvikling af byggepladsplaner." - Alex Christensen

 

”I min praktik fik jeg meget bedre greb om byggeri i praksis, og nu hviler jeg i mine kompetencer på byggepladsen.” - Tobias Faurholt, blev bygningskonstruktør efter endt gymnasium. Nu er han byggeleder hos os.

 

"Jeg har lært rigtig meget, og jeg er blevet stillet mange forskellige opgaver. Alt fra opmålingsopgaver, indhentning af pris, aftaler med og kontakt til håndværkere, mangelgennemgange, bygherregennemgange, arbejdsmiljø, planlægning osv. Ligeledes har mine byggeledere og projektledere været lydhøre, hvis jeg har haft ønsker til noget, jeg gerne ville arbejde med. I DBB har jeg fået mulighed for at indgå i byggeledelsen fra start af, og har ikke rigtigt haft følelsen af at være praktikant." - Axel Simonsen

 

”I min praktik fik jeg omsat al teori til praktisk viden og fik en enormt stor byggeteknisk forståelse. Desuden er jeg blevet god til at løse praktiske problemer ude på byggepladsen.”
- Mark Løvborg, tidligere praktikant og studentermedhjælp. Nu fastansat byggeleder hos os.

bubble