WHISTLEBLOWERORDNING I DANSK BOLIGBYG

Dansk Boligbyg, der er en del af Vangsoe koncernen, er en virksomhed, som drives på et grundlag af sunde værdier.

Vi vil være kendt for at være en troværdig og seriøs samarbejdspartner, ligesom vi ønsker at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads med en åben virksomhedskultur.

Det betyder bl.a., at den enkelte frit skal kunne stå frem og anmelde mistanke eller viden om uregelmæssigheder eller ulovligheder.

I de fleste tilfælde kan tingene klares i en direkte dialog, men der kan i visse tilfælde være forskellige årsager til, at den løbende dialog ikke er tilstrækkelig. 

Derfor har vi etableret en whistleblowerordning i vores koncern som et godt redskab til at sikre, at oplysninger om uregelmæssigheder eller ulovligheder kommer frem i lyset.

Vores whistleblowerordning skal dermed bidrage til at sikre den ordentlighed, som Dansk Boligbyg og Vangsoe koncernen står for, og dens formål er at sikre:

  • at alvorlige og kritisable forhold kan komme frem i lyset uden, at indberetteren skal frygte for negative konsekvenser for den pågældende,
  • at opdage uregelmæssigheder, ulovligheder og forsømmelse, der kan forvolde tab eller skade på f.eks. arbejdsmiljø eller omdømme, og
  • at sikre overholdelse af den gældende whistleblowerlovgivning, og skabe trygge rammer for, at ansatte og andre interessenter kan foretage indberetning om kritisable forhold.

Hvis du oplever, eller har mistanke om, uregelmæssigheder eller ulovligheder, der involverer Dansk Boligbygs ledelse, medarbejdere, leverandører eller samarbejdspartnere opfordrer vi til, at det rapporteres direkte til ledelsen eller alternativt via vores whistleblowerordning, så forholdet kan blive undersøgt. 

Vi samarbejder med en ekstern partner om håndtering af indberetninger via vores whistleblowerordning. Vores eksterne partner er Andersen Partners Advokatpartnerselskab. 

Whistleblowerordningen tilbydes til alle og er et supplement til – ikke en erstatning for - den daglige dialog. 

Indberetninger kan ske anonymt og alle indberetninger behandles fortroligt. 

Du kan læse mere om whistleblowerordningen i vores Whistleblowerpolitik her. I whistleblowerpolitikken finder du også information om processen og hvad der sker, når du indberetter, samt hvilke forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen

 

Gå til Whistleblowerordningen

bubble